Popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinei maldos už pašaukimus dienai

Popiežius Pranciškus
Žinia 57-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga
2020 m. gegužės 3 d.

Pašaukimo žodžiai

Brangūs broliai ir seserys!

Praėjusių metų rugpjūčio 4 -ąją, minint 160-ąsias šventojo Arso Klebono mirties metines, kreipiausi laišku į kunigus, kasdien atiduodančius savo gyvenimą Viešpaties skirtam pašaukimui tarnauti Dievo tautai.

Ta proga parinkau keturis raktinius žodžius – kančia, dėkingumas, drąsa ir šlovinimas – dėkodamas kunigams ir norėdamas palaikyti jų tarnystę. Manau, kad šiandien, minint 57-ąją Pasaulinę maldos už pašaukimus dieną, šiuos žodžius verta iš naujo prisiminti ir skirti visai Dievo tautai pasitelkiant Evangelijos ištrauką apie ypatingą patirtį, kurią Jėzus ir Petras išgyveno audringą naktį ant Tiberiados ežero (plg. Mt 14, 22–36).

Visą žinios tekstą skaitykite Lietuvos vyskupų konferencijos svetainėje.