Popiežiaus Pranciškaus palaiminimas ŠEIMADIENIO dalyviams

2015 M. sausio 10 d. šeimų festivalio šventėje, kuri vyksta Vilniaus parodų rūmuose, Lietuvos Bažnyčiai švenčiant Šeimos metų uždarymą, aukščiausias Bažnyčios Pontifikas, užtikrina savo artumą ir prisiminimą maldoje, bei linki, kad visos dovanos ir malonės gautos šiais metais atsispindėtų krikščioniškame šeimos modelyje, kuris stiprintų vietinę Bažnyčią, dalyvautų gaivinant parapijos gyvenimą ir tarnautų pozityviu impulsu kuriant harmoniją išoriniame socialiniame Lietuvos gyvenime, teiktų veiksmingą pagalbą stiprinant bendruomenę vis labiau atsiverti pasiaukojančiai meilei, išlikti tikėjime ir viltyje, vadovaudamiesi Evangelijos liudijamu Dievo tėvišku gerumu, kuris kiekvienoje šeimoje moko atleidimo ir vienas kito priėmimo, mielai suteikiu Vilniaus arkivyskupui, vyskupams, jūsų bendruomenėms ir visiems renginio dalyviams maldingą apaštalinį palaiminimą.

+ Pietro Parolin, Valstybės sekretorius