Popiežiaus Pranciškaus malda Aušros Vartų koplyčioje

Popiežius Pranciškus, viešėdamas Lietuvoje ir lankydamasis Aušros vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, koplyčioje, meldėsi:

Malda Švč. Mergelei Marijai

Švenčiausioji Mergele Marija, Dievo ir Bažnyčios Motina,
neapsakoma malone tu esi
gailestingumo šaltinis visai žmonijai.
Maloniai pažvelk į savo vaikus,
nuolankiai pasitikinčius tavo užtarimu,
ir padaryk,
kad būtume uolūs Dievo gerumo liudytojai,
ypač ten, kur trūksta tikėjimo šviesos,
paguodos vilties ir gyvos meilės liepsnos.
Prašome, pagelbėk mums,
kad nepaliautume laukti Dievo Karalystės –
taikos, teisingumo ir meilės Karalystės atėjimo
į mūsų šeimas, miestus, tautas
ir visą pasaulį.
Gailestingumo Motina ir mūsų Motina,
padaryk mus visus gailestingus,
kaip ir mūsų Tėvas danguje yra gailestingas.
Amen. 

 

Malda Švč. Mergelei Marijai (lotynų k.)

Beáta Virgo María, Dei et Ecclésiæ Mater,
ineffábili grátia cuncto
humáno géneri fons misericórdiæ,
réspice cleménter fílios,
qui intercessiónem tuam
humíliter confídunt impetráre,
ac præsta,
ut strénui simus domínicæ testes benignitátis,
máxime ubi lux fídei et spes consolatiónis
et flamma viva caritátis desunt.
Nobis, quǽsumus, adésto propítia,
ut simul advéntum Regni Dei
præstolémus assídui,
Regni pacis, iustítiæ et amóris,
in famíliis, in óppidis, in natiónibus nostris
et in univérso mundo.
Mater Misericórdiæ et Mater nostra,
fac nos omnes misericórdes,
sícuti miséricors est Pater noster in cælis.
Amen.

LIETUVA, Aušros Vartai. 2018 m. rugsėjo mėn. 22 d.

AUŠROS VARTŲ ATLAIDŲ PROGRAMA