Piligrimystė į Kaišiadoris

Arkivyskupo Teofiliaus piligrimystės – susitikimo su Dievu – keliai vedė keistomis kryptimis: į Solovkų salas, į Vladimirą, į Mordoviją. Visur jis sutikdavo Dievą, pirmiau atkeliavusį ir jau laukiantį. Net rašė: „Kai pamanai, koks geras ir gailestingas yra Viešpats: savuosius suranda miškuose, tundrose, vidurnaktį…“

Kovo 14 d. Vilniaus arkivyskupijos centrų ir padalinių darbuotojai, čia veikiančių organizacijų ir judėjimų nariai – apie šimtą žmonių – vyko į piligriminę kelionę į Kaišiadoris, kur ilsisi garbingojo arkivyskupo Teofiliaus palaikai.

Piligrimystės tikslas buvo geriau pažinti arkivyskupo Teofiliaus asmenybę, pasimelsti prie jo kapo Katedros kriptoje ir ruoštis beatifikacijos iškilmėms, kurios vyks 2017 m. birželio 25 d. 14 val. Vilniuje, Katedros aikštėje.

Piligrimai Kaišiadorių sielovados centre žiūrėjo D. Ramanausko filmą apie arkivyskupo Teofiliaus gyvenimą, vėliau aplankė Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedrą. Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras mons. Algirdas Jurevičius aprodė Katedros koplyčią, kurią puošia Dievo Gailestingumo paveikslas, o jo šonuose – šv. Jono Pauliaus II ir šv. Faustinos paveikslai bei jų ir pal. kun. Mykolo Sopočkos relikvijos. Arkivyskupas Teofilius, dabar bendru pasiruošimo beatifikacijos iškilmėms darbu vienijantis Vilniaus ir Kaišiadorių vyskupijas, daug anksčiau nutiesė tarp šių vyskupijų dvasinį ryšį, ėmęs platinti Kaišiadorių vyskupijoje Dievo Gailestingumo pamaldumą.

Vėliau piligrimai nusileido į kriptą, kurioje ilsisi garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio ir pirmojo vyskupijos valdytojo vysk. Juozapo Kuktos palaikai. Iš šios kriptos arkivyskupo Teofiliaus palaikai po beatifikacijos bus perkelti į tam jau įrenginėjamą koplyčią Kaišiadorių katedroje.

Šv. Mišias piligrimams aukojo arkivyskupas Gintaras Grušas, vyskupas Arūnas Poniškaitis, mons. Algirdas Jurevičius, kun. Mindaugas Bernotavičius, kun. Francišek Jusiel ir kun. Saulius Bužauskas. Arkivyskupas pamoksle kalbėjo, kad šventųjų gyvenimas mums liudija, jog pašaukimas būti šventam neviršija žmogaus jėgų. „Apie arkivyskupą Teofilių galime pasakyti – jis tikrai buvo vienas iš mūsų“, – sakė arkivyskupas. Jis atkreipė dėmesį, kad arkivyskupas Teofilius visas aplinkybes priėmė su širdies ramybe, kurios sėmėsi iš pasitikėjimo Dievo valia.

Vilniaus arkivyskupijos piligrimams kelionė į Kaišiadoris tapo proga geriau pažinti vieniems kitus ir gyvinti bendruomenės dvasią, kuri taip reikalinga ruošiantis beatifikacijai, kad būsimą palaimintąjį galėtume priimti ne tik kaip užtarėją asmeniniuose reikaluose, bet ir kaip dovaną visai Bažnyčiai Lietuvoje. Arkivyskupas Teofilius, labai mėgęs pasivažinėjimus po Lietuvą, buvo šios šviesios išvykos bendrakeleivis.

Piligriminės kelionės nuotraukas galite rasti www.kaisiadoriuparapija.lt.

Apie garbingojo arkivyskupo Teofiliaus asmenybę ir artėjančią beatifikaciją daugiau galite sužinoti www.teofilius.lt.