Pėsčiomis į Aušros Vartus – pusė tūkstančio piligrimų iš Lenkijos

Rugpjūčio 24 d. Vilnių pasiekė beveik pusė tūkstančio piligrimų, pėsčiomis iš Balstogės per Gardiną nuėjusių daugiau nei 300 km. Ekumeniniame piligriminiame žygyje kartu keliavo Balstogės vyskupas augziliaras Henryk Ciereszko, aštuoni kunigai, šeši klierikai ir 15 seserų vienuolių.

Piligriminio žygio dalyviai pasikeisdami ant pečių nešė relikvijorių su pal. kun. Mykolo Sopočkos relikvija, kurią padovanojo Vilniaus arkivyskupijos Jašiūnų Šv. Onos parapijai. Šiltai pabendravę ir pasimeldę su Jašiūnų parapijiečiais piligrimai nužygiavo paskutinius kelionės kilometrus ir pasiekė tikslą – Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčią, kur prie paveikslo šv. Mišias aukojo vysk. H. Ciereszko.

Žygio vadovas kun. Łukasz Żuk  piligrimus iš įvairių Lenkijos vietų ir Baltarusijos kvietė ir kitąmet dalyvauti jau 25-tą kartą vyksiančioje piligrimystėje iš Balstogės į Aušros Vartus, kuri sutaps su Aušros Vartų Gailestingumo Motinos karūnavimo 90-osiomis metinėmis.

Daugiau skaitykite Balstogės arkivyskupijos puslapyje (lenkų k.).