Pelenų trečiadienis – pasninko ir maldos diena už taiką Ukrainoje

Popiežius Pranciškus visus paragino kovo 2 d., Pelenų trečiadienį, pasninkauti ir melstis už taiką Ukrainoje.

Skelbdamas pasninko ir maldos dieną popiežius Pranciškus paragino „pagal Jėzaus mokymą pasipriešinti velniškai smurto beprasmybei Dievo ginklais – malda ir pasninku.“ Popiežius paaiškino, kad jis kreipiasi į visus – tikinčiuosius ir netikinčiuosius. „Dievas yra taikos, ne karo Dievas, visų mūsų, o ne tik kai kurių, Tėvas. Jis nori, kad būtume broliai, ne priešai“, – pasakė popiežius.

Kovo 2 dieną 17 val. Vilniaus Lukiškių aikštėje vyks ekumeninis maldos vakaras už Ukrainą „Kare nėra netikinčių“.

Kartu su atėjusiais melsis Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Petar Antun Rajič, Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, kardinolas Audrys Juozas Bačkis, kiti Katalikų Bažnyčios vyskupai, Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Ričardas Dokšas, Lietuvos stačiatikių arkivyskupijos kurijos kancleris kunigas Vitalijus Mockus ir arkivyskupas metropolitas Inokentijus, Vilniaus Graikų apeigų katalikų bažnyčios kunigas Mikolaj Ruslan Kozelkivskyy OSBM, broliai ir sesės vienuoliai, kunigai ir kiekvienas, atėjęs į Lukiškių aikštę 17 valandą.

Ekumeninį maldos vakarą tiesiogiai transliuos LRT televizija.