Pašventintas Grigiškių bažnyčios kertinis akmuo

Spalio 2 d. Grigiškių Šventosios Dvasios parapijoje buvo pašventintas naujos bažnyčios kertinis akmuo. Kertinį akmenį pašventinęs Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas sveikino parapijiečius prisiėmus gražų, tačiau nelengvą bažnyčios statybos darbą, ir linkėjo tapti tikra tikinčiųjų bendruomene, susibūrusia prie naujoje parapijos šventovėje lauksiančio Kristaus.

Šv. Mišių pamoksle arkivyskupas kvietė prisiminti, kad tikroji Bažnyčia – tai gyva bendruomenė, o kertinis akmuo yra Kristus. Po šv. Mišių arkivyskupas G. Grušas, Trakų dekanas kun. J. Varaneckas, parapijos klebonas kun. A. Andžejevski, kun. M. Marszalek su bažnyčios statybos projekto autoriais ir vadovais, rėmėjais ir parapijiečiais iškilminga procesija žengė į naujos bažnyčios statybos vietą, kur buvo pašventintas ir į pamatus įmūrytas kertinis akmuo kartu su statybų pradžios akto kapsule.

Parapijos istoriją perskaičiusi čia veikiančių Jėzaus Eucharistijoje tarnaičių seserų kongregacijos atstovė paminėjo svarbiausius 1992 m. įsteigtos parapijos gyvavimo faktus. Šiuo metu parapija, kuriai priklauso aštuoni tūkstančiai tikinčiųjų, meldžiasi Grigiškių Šv. Dvasios koplyčioje, kurią 1995 m. pašventino kard. A. J. Bačkis. Parapijai augant šiais metais pradėti naujos bažnyčios statybos darbai. Bažnyčios projekto autoriai – architektai Kęstutis Pempė, Emilis Petkevičius ir Eugenija Dedok.

Grigiškių Šventosios Dvasios parapija kviečia aukoti bažnyčios statybai. Laukiama kiekviena auka, o parėmusių bažnyčios statybą 1000 eurų ir didesne auka vardai ar įmonių pavadinimai bus įamžinti būsimos bažnyčios sienoje. Parapijos rekvizitai:

Grigiškių Šventosios Dvasios parapija
Kovo 11-osios g. 36, 27112 Grigiškės
El. p. grigiskiuklebonija@gmail.com
Įm. kodas 191725696
Sąsk. nr. LT567044060008079966 AB SEB BANKAS