Pasiūlymai Gavėniai

„Gavėnia: tikėjimo, vilties ir meilės atnaujinimo laikas“ – savo žinioje gavėniai rašo popiežius Pranciškus.

Lietuvos vyskupai taip pat kreipėsi į tikinčiuosius, kviesdami gavėnios metu atsigręžti į maldą, artimo meilės darbus ir pasninką. Vyskupų laiškas gavėniai ir apie palaipsnį grįžimą prie Eucharistijos šventimo su tikinčiaisiais.

Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ kviečia gavėnią išgyventi su meile ir jungtis į akciją „Pasninko dėžė“. Prisidėti galima atnešant negendančių maisto produktų į akcijoje dalyvaujančias bažnyčias. Jose rasite specialią „Pasninko dėžę“, kurioje galima palikti atneštas gėrybes. Parapijų ir rektoratų sąrašas čia.

Rekolekcijos:
Gavėnios rekolekcijos „Surasti gyvenimą tarp dorybių ir nedorybių“ su kun. M. Malinausku SJ (kovo 12–13 d.)
Rekolekcijos su Eucharistinio Jėzaus seserimis „Buvau aklas, o dabar regiu“ (kovo 19–20 d.)
Rekolekcijos „Jėzaus tarnas“ su šv. Jono broliais (kovo 26–28 d.)
Gavėnios rekolekcijų vakarai, kuriuos organizuoja Dievo Apvaizdos seserys (internetu)
MAG+S Gavėnios rekolekcijos jaunimui – kasdieniai impulsai el. paštu ir galimybė kas savaitę susitikti su kitais rekolekcijų dalyviais dvasiniam pasidalinimui (internetu)

Kitos iniciatyvos:
Gavėnios kelionė su Telšių vyskupu Algirdu Jurevičiumi (kasdieniai garso įrašai)
„Gavėnia prie stalo su šv. Dominyku“ – kasdienė meditacija dominikonų tretininkų feisbuke
Lectio Divina. Dievo kalbos kursai – gavėnios ketvirtadieniais su mons. Jonu Kasiukevičiumi
Vilniaus Kalvarijų parapija rengia atviras paskaitas svarbiausiais tikėjimo klausimais (gavėnios antradieniais, internetu)
Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčia kviečia Šv. Ignaco dvasines pratybas kasdienybėje (vasarį–balandį)
Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos feisbuke skelbiami bibliniai pašnekesiai su kun. Vytautu Langu`
„Duodu Žodį“ – brolių pranciškonų konventualų apmąstymai gavėnios sekmadieniais (vaizdo įrašai)
Dievo Gailestingumo šventovė kviečia ruoštis Jėzaus Prisikėlimo iškilmei – kasdien el. paštu siunčiami maldos ir veiklos pasiūlymai
Jaunimui: Šv. Rašto studijos studentams: Kūno teologija (internetu, vasario 24 – balandžio 7 d.)
Jaunimui: „Evangelija pagal Joną: refleksijos gavėniai“ – gavėnios trečiadieniais susitikimai internetu studentiškam jaunimui
Vaikams: Interaktyvus Gavėnios kelias vaikams
Vaikams: Marijos Tarnaitės feisbuke kasdien įkelia gavėnios užduotį vaikams

Katalikiška žiniasklaida ir jos viešai prieinami archyvai internete:
LRT Laida „Šventadienio mintys“
LRT laida „Prisikėlimo liudytojai“
LRT laida „Išpažinimai“
LRT radijo transliuojama Mažoji studija ir jos laidų archyvas
Vaticannews laidų lietuvių kalba archyvas,  naujienos internete lietuviškailaidos lotynų kalba (informaciją galima rasti 32 kalbomis)
Marijos Radijo laidos: esamos ir buvusios
Interneto dienraštis Bernardinai.lt
Krikščioniškas portalas Laikmetis.lt


Dienos Šventojo Rašto skaitiniai (spustelėkite ikonėles) lk.katalikai.lt
Valandų liturgijos malda internete vl.katalikai.lt
Bažnyčios tekstai internete eis.katalikai.lt
Šventasis Raštas internete biblija.lt
Virtuali piligrimystė Lietuvoje  Jono Pauliaus II piligrimų keliu, Vilniaus piligrimų centro siūlomais maršrutais.

Mažosios akademijos paskaitų apie krikščionybę garso įrašai internete.
Krikščioniški filmai ir laidos internete.
Bažnytinio paveldo muziejaus puslapyje: edukaciniai filmaižaidimai ir užduotys vaikamspaskaitų įrašai ir kt.


Sąrašas bus pildomas. Jei žinote daugiau iniciatyvų – kviečiame parašyti el.  p. agne.markauskaite@vilnensis.lt arba arkivyskupijos feisbuko paskyroje.