Pasirašytas memorandumas dėl savižudybių prevencijos

Gruodžio 17 d. Vilniaus m. savivaldybėje pasirašytas savižudybių prevencijos memorandumas. Memorandumą taip pat pasirašė ir Vilniaus arkivyskupijos Carito direktorius Linas Kukuraitis.

VA Caritas įsipareigojo organizuoti savižudybės rizikos ženklų ir pirmosios psichologinės pagalbos mokymus Vilniaus arkivyskupijos kunigams, taip pat  „Carito“ veiklų vadovams ir socialiniams darbuotojams. 2) Organizuoti mokymus Vilniaus miesto parapijose veikiantiems „Carito“ savanoriams, kurie būtų pasiruošę atpažinti ir reaguoti į savižudybės rizikas.

Bendrai Memorandumu įsipareigota siekti, kad savižudybių rodiklis Vilniaus mieste neviršytų 10/100 tūkst. gyventojų. Memorandumą pasirašiusios sveikatos priežiūros įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos susitarė savižudybių prevencijoje veikti bendrai, koordinuoti tarpusavio veiksmus. Tikimasi, kad Vilnius gali tapti efektyviai veikiančios savižudybių prevencijos pavyzdžiu kitoms šalies savivaldybėms.