Vosiūnų Švč. M. Marijos parapija

Parapijai priklauso

Parapijoje tarnauja

Klebonas  Ronald Kuzmickas