Vosiūnų Švč. M. Marijos parapija

Coordinates of this location not found

Parapijai priklauso

Parapijoje tarnauja

Klebonas  Ronald Kuzmickas