Vidiškių Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija

Parapijai priklauso

Parapijoje tarnauja

Klebonas  Pavel Paukšto