Tverečiaus Švč. Trejybės parapija

Parapijai priklauso

Parapijoje tarnauja

Klebonas  Ronald Kuzmickas