Kazitiškio Šv. Vysk. Stanislovo parapija

Parapijai priklauso

Parapijoje tarnauja

Administratorius  Pavel Paukšto