Kalesninkų Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija

Parapijai priklauso

Parapijoje tarnauja