Buivydžių Šv. Jurgio parapija

Parapijai priklauso

Parapijoje tarnauja