Palaimintas pranciškonų konventualų vienuolynas Vilniuje

Rugpjūčio 27 d. vyko pranciškonų konventualų (OFM Conv.) atgauto vienuolyno pašventinimo iškilmė. Šventė prasidėjo gailestingumo valandą Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje šv. Mišiomis, kurioms vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

Vilniaus arkivyskupijos ganytojas sveikino gausiai susirinkusius svečius iš Lietuvos ir užsienio: ordino vyresniuosius, Kaišiadorių vyskupą ordinarą Joną Ivanauską, svečius kunigus, politikus, pašvęstojo gyvenimo atstovus ir tikinčiuosius.

Mišių pradžioje arkivyskupas Gintaras Grušas dėkojo Dievui už Jo gailestingumą ir skatino tikinčiuosius Juo pasitikėti: „Nors gyvenime pasitaiko įvairių negandų, bet Viešpats padeda tiems, kurie juo pasitiki. Šiandieną broliai pranciškonai sugrįžta į savo bendruomenės namus, kurie kadaise buvo neteisėtai nusavinti.“

Pasibaigus šv. Mišioms buvo laiminamas vienuolynas. Gdansko provincijos provincijolas t. Janas Maciejowski padėkos kalboje pažymėjo, kad vienuolyno atgavimas buvo išmelstas ir bus skirtas ne tik pranciškonams vienuoliams, tačiau visiems, kuriems reikalinga Dievo pagalba.

Broliai pranciškonai dėkojo žmonėms už pagalbą susigrąžinant istorinį vienuolyną ir visiems, kurie padeda broliams Lietuvoje vykdyti jų misiją.

Arkivyskupo G. Grušo pamokslas lietuvių k. (vaizdo įrašas)