Misijų Vilnius: pažintis su Vilniaus vienuolynais

Popiežiui Pranciškui spalį paskelbus Ypatinguoju misijų mėnesiu, Vilniaus piligrimų centras ir Vilniaus miesto savivaldybė kviečia pažinti mieste veikiančias vienuolijas, jų kasdienę misionierišką veiklą. Paskutinį spalio savaitgalį, 26–27 dienomis, organizuojamos ekskursijos po misionieriškas Vilniaus bažnyčias ir vienuolijas bei vietas, kuriose anksčiau tarnavo misionieriai.

Šeštadienis, spalio 26 d.

10.00 val. Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia ir dominikonų vienuolynas (veda br. Slavomir Brzozecki OP)
Ekskursijos trukmė – 45 min.
Registracija https://bit.ly/2oT5Qdd

Dominikonai – vieni pirmųjų vienuolių, kurie atvyko į Lietuvą kaip misionieriai. Būsimą karalių Mindaugą krikštijo Kulmo vyskupas dominikonas Henrikas. Dar po keleto šimtų metų vienas iš trijų dominikonų vienuolynų Vilniuje bei Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia buvo pastatyti Lukiškių priemiestyje. Čia gyvenusių vienuolių pagrindinė pareiga buvo laidoti miesto vargšus su bažnytinėmis apeigomis. Sovietmečiu bažnyčioje buvo įrengtas vaisių ir daržovių, vėliau – Operos ir baleto teatro sandėlis. Daugeliui vilniečių ši vieta vis dar primena vienuolyno patalpose veikusią Šv. Jokūbo ligoninę. 1993 m., sugrįžus pamokslininkų ordino broliams dominikonams, čia susibūrė aktyvi tikinčiųjų bendruomenė. Bažnyčioje gerbiama viena seniausių Lietuvoje Lukiškių Dievo Motinos ikona, viename iš bokštų įrengtas didžiausias Baltijos šalyse kariljonas.

11.00 val. Šv. Kazimiero bažnyčia ir jėzuitų vienuolynas (veda jėzuitas t. Antanas Saulaitis SJ)
Ekskursijos trukmė – 1 val.
Registracija https://bit.ly/2MzKD0S

Pirmąją Vilniuje pastatytą baroko stiliaus bažnyčią atpažinsite iš šv. Kazimiero karūnos kupolo viršuje. Tačiau šiai karūnai ne visada buvo lemta puošti Vilniaus horizontą. Buvusios išskirtinės šventovės interjeras šiandien kuklus, tačiau istorinė patirtis tikrai turtinga. Paversta cerkve, vėliau – Ateizmo muziejumi Šv. Kazimiero bažnyčia, nors ir praradusi visą interjero autentiškumą, šiandien vėl veikia prie jėzuitų vienuolyno, kaip ir jos pastatymo laiku. Po bažnyčią, netikėtai atrastą jėzuitų laidojimą kriptą ir vienuolyno pastatus lydės ir jėzuitų misijas pristatys žymus misionierius jėzuitas t. Antanas Saulaitis.

11.30 val. Šv. Jono Bosko bažnyčia prie saleziečių vienuolyno (veda br. Ales­san­dro Ba­rel­li SDB)
Ekskursijos trukmė – 45 min.
Registracija https://bit.ly/2pIxrO0

Kun. Jono Bosko saleziečiai – taip vadinasi broliai, buriantys aktyvią bendruomenę Lazdynų mikrorajone ir su jaunimu dirbantys pagal vienuolijos įkūrėjo šv. Jono Bosko prevencinį metodą. Brolių tikslas – atitraukti jaunimą nuo pavojingų įpročių, priklausomybių ir parodyti geresnio gyvenimo perspektyvą. Remdamiesi šv. Jono Bosko charizma, broliai saleziečiai dirba su jaunimu organizuodami oratorijas, jaunimo centrus, mokyklas, dirbtuves, stovyklas, parapijas, formacines grupes.

Tai išskirtinė galimybė susipažinti su humoro ir išminties nestokojančiais saleziečių broliais.

12.30 val. Šv. Jono Bosko bažnyčia prie saleziečių vienuolyno (veda br. Ales­san­dro Ba­rel­li SDB)
Ekskursijos trukmė – 45 min.
Registracija https://bit.ly/2ByWvtw

Kun. Jono Bosko saleziečiai – taip vadinasi broliai, buriantys aktyvią bendruomenę Lazdynų mikrorajone, ir su jaunimu dirbantys pagal vienuolijos įkūrėjo šv. Jono Bosko prevencinį metodą. Brolių tikslas – atitraukti jaunimą nuo netinkamų įpročių, priklausomybių ir parodyti geresnio gyvenimo perspektyvą. Remdamiesi šv. Jono Bosko charizma, broliai saleziečiai dirba su jaunimu organizuodami oratorijas, jaunimo centrus, mokyklas, dirbtuves, stovyklas, parapijas, formacines grupes.

Tai išskirtinė galimybė susipažinti su humoro ir išminties nestokojančiais saleziečių broliais.

12.00 val. Išganytojo kalvos vienuolynai (gidė Milisena Misevičiūtė)
Ekskursijos trukmė – 1 val.
Registracija https://bit.ly/31ulFUQ

Užupį juosianti kalva prieš 300 metų vadinta Išganytojo kalva. Čia plytėjo misionierių sodai su tvenkiniais, bitynais, vaistažolių lysvėmis. Misionieriai rūpinosi neturtingų miestiečių vaikų mokymu, o jų įkurtos seserys šaritės įsteigė pirmąją ligoninę neturtingiems vilniečiams. Seserys vizitietės turėjo ne mažiau įspūdingai prižiūrimą vienuolyną. Vilnių puošia prie vizitiečių vienuolyno veikęs Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios kupolas. Sovietmečiu po šios bažnyčios skliautu įkurtas kalėjimas. Tikėtina, kad jis buvo prabangiausias kalėjimas Sovietų Sąjungoje. Šiandien ant Išganytojo kalvos nėra nei brolių misionierių, nei seserų vizitiečių ar šaričių. Tačiau kviečiame pažinti šių vienuolynų paveldą ir aplankyti šiuo metu veikiantį Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolyną. Kuklioje dabar veikiančioje vienuolyno koplyčioje buvo nutapytas visame pasaulyje garsus Dievo Gailestingumo paveikslas. Šalia esančiame pastate veikia hospisas, kuriame seserys rūpinasi mirštančiais ligoniais ir teikia paguodą jų artimiesiems.

Ekskursijos paskutinė stotelė – Ramintojos bažnyčia prie buvusio augustinų vienuolyno Savičiaus gatvėje.

12.30 val. Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia ir pranciškonų (bernardinų) vienuolynas (gidas Alvydas Baltaduonis ir br. Evaldas Darulis OFM)
Ekskursijos trukmė – 1,5 val.
Registracija https://bit.ly/2MDcL37

Manoma, kad Gedimino laiškus, kuriais pirkliai ir amatininkai buvo kviečiami atvykti į Vilnių, parašė vienuoliai pranciškonai. Tai reiškia, kad jie buvo vieni pirmųjų į Lietuvą atvykusių misionierių. Pranciškonai tapo ir vienais pirmųjų Gedimino bei Algirdo laikų kankiniais, o pakrikštijus Lietuvą – pirmaisiais vyskupais.

XVI a. pradžioje palei tuometinę gynybinę miesto sieną, Vilnelės upės vingyje, pastatytas vienuolyno ir bažnyčių ansamblis tapo Vilniaus kraštovaizdžio orientyru. Čia įsikūrę pranciškonai garsėjo pamokslais, vystė amatus. Bažnyčia buvo nuniokota Napoleono armijos, o sovietmečiu joje įkurtas Dailės akademijos sandėlis. 1994 m. bažnyčia sugrąžinta pranciškonams. Atkurti įspūdingi mediniai altoriai, geriausiai išlikusios Lietuvoje gotikinės freskos, vienuolyno erdvių tapyba, šlovinimo grupių giesmės nepalieka abejingų tų, kurie čia apsilanko.

13.00 val. Pranciškonai konventualai (br. Marek Dettlaff OFM Conv.)
Ekskursijos trukmė – 45 min.
Registracija https://bit.ly/2P7TW9Z

Vieta Trakų gatvėje, kur stovi pranciškonų konventualų bažnyčia, yra viena ankstyviausių katalikiškų Vilniaus vietų. Kaip dauguma kunigaikščio Vytauto ir karaliaus Jogailos statytų šventovių, ši pranciškonų bažnyčia konsekruota Švč. Mergelės Marijos Dievo Motinos Ėmimo į dangų titulu. Jos vardas rašytas ir su priedėliu „in Arena“, t. y. Smiltynėje, kadangi taip vadinta ši miesto vieta.

Nuo XVIII a. svarbiu šios bažnyčios traukos objektu tapo malonėmis garsėjanti Baltosios Madonos statula. Marija vaizduojama besilaukianti, kaip aprašyta Apreiškime Jonui. Greičiausia tai ir lėmė, kad Baltoji Madona gerbiama kaip šeimos sergėtoja, nedarnių šeimų taikytoja ir šeimų, negalinčių susilaukti vaikų, užtarėja bei negimusių kūdikių globėja. Ekskursiją veda ir bendruomenę pristatys pranciškonas konventualas br. Marekas Dettlaffas.

14.00 val. Šv. Kryžiaus bažnyčia ir Vargdienių seserų vienuolynas (veda s. Ona Petraškaitė MVS)
Ekskursijos trukmė – 45 min.
Registracija https://bit.ly/32Ackfn

XVI a. šioje vietoje veikė gerųjų brolių (lot. boni fratres) vienuolynas ir pirmoji miesto psichiatrijos ligoninė. Daugelis vyresnio amžiaus vilniečių šią vietą gerai pamena kaip koncertų salę, o kai kurie nostalgiškai pasakoja apie čia praleistą vaikystę, nes vienuolyno pastate, koplyčioje, buvo įrengti butai. Nuo 1995 m. pastatai perduoti Vargdienių seserų kongregacijai, vienuolynas rekonstruotas. Prie bažnyčios veikia seserų koordinuojamas socialinis centras „Šv. Kryžiaus namai“, kuriame rūpinamasi sunkumų patiriančiais žmonėmis.

Šv. Kryžiaus bažnyčioje gerbiamas malonėmis garsėjantis Marijos Snieginės paveikslas. Vienuolyno rūsyje teka šaltinėlis. Žmonės tiki, kad jo vanduo gydo akių ligas.

14.30 val. Išganytojo bažnyčia ir Šv. Jono Teologo brolių vienuolynas (br. Dismas)
Ekskursijos trukmė – 45 min.
Registracija https://bit.ly/2BzFeAG

Į Vilnių atvykę Šv. Jono broliai 2000 m. įsikūrė ypatingoje miesto vietoje – prie Sapiegų parko, buvusiame trinitorių vienuolyne. Trinitorių vienuolija siekia Kryžiaus karų laikus, kai šie vienuoliai rūpinosi krikščionių išpirkimu iš kitatikių nelaisvės – tą liudija ir viena iš skulptūrų, esanti virš įėjimo į bažnyčią. Nuo trinitorių laikų iki šv. Jono brolių atvykimo praėjo daugiau nei 300 metų. Per tą laiką bažnyčia buvo paversta cerkve, vienuolynas – kareivinėmis, tarpukariu – universitetine ligonine, o sovietmečiu – tiesiog sandėliu. Nors ir praradusi daug savo interjero puošnumo, ši bažnyčia dėl netikėto erdvės pojūčio užgniaužia kvapą ne vienam į ją įžengiančiam. Šv. Jono broliai subūrė veiklią ir aktyvią tikinčiųjų bendruomenę. Prie bažnyčios taip pat veikia Šv. Jono kontempliatyviųjų seserų vienuolynas. Apie bažnyčią ir bendruomenę pasakos vienas iš vienuolių – br. Dismas.

 

Sekmadienis

10.15 val. Motinos Teresės seserys (veda Motinos Teresės seserys)
Ekskursijos trukmė – 1,5 val.
Registracija https://bit.ly/2Mzq4Bu

Šv. Motina Teresė – viena geriausiai pasaulyje žinomų moterų, dirbusi su skurdžiausiai gyvenančiais Indijos žmonėmis. Jos įkurta vienuolija tęsia darbus visame pasaulyje. Lietuvoje gyvena šešios Motinos Teresės seserys. Vilniuje, šalia autobusų stoties, yra vienas iš jų vienuolynų, valgykla benamiams ir itin skurdžiai besiverčiantiems žmonėms. Tai bus ne ekskursija, o savanorystės patirtis pirmiausia gaminant maistą, jį dalijant ir patarnaujant valgytojams. Vėliau seserys papasakos apie savo misiją Lietuvoje ir Vilniuje.

12.00 val. Išganytojo kalvos vienuolynai (gidė Milisena Misevičiūtė)
Ekskursijos trukmė – 1,5 val.
Registracija https://bit.ly/2W19my6

Užupį juosianti kalva prieš 300 metų vadinta Išganytojo kalva. Čia plytėjo misionierių sodai su tvenkiniais, bitynais, vaistažolių lysvėmis. Misionieriai rūpinosi neturtingų miestiečių vaikų mokymu, o jų įkurtos seserys šaritės įsteigė pirmąją ligoninę neturtingiems vilniečiams. Seserys vizitietės turėjo nemažiau įspūdingai prižiūrimą vienuolyną. Vilnių puošia prie vizitiečių vienuolyno veikęs Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios kupolas. Sovietmečiu po šios bažnyčios skliautu įkurtas kalėjimas. Tikėtina, kad jis buvo prabangiausias kalėjimas Sovietų Sąjungoje. Šiandien ant Išganytojo kalvos nėra nei brolių misionierių, nei seserų vizitiečių ar šaričių. Tačiau kviečiame pažinti šių vienuolynų paveldą ir aplankyti šiuo metu veikiantį Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolyną. Kuklioje dabar veikiančioje vienuolyno koplyčioje buvo nutapytas visame pasaulyje garsus Dievo Gailestingumo paveikslas. Šalia esančiame pastate veikia hospisas, kuriame seserys rūpinasi mirštančiais ligoniais ir teikia paguodą jų artimiesiems.

Ekskursijos paskutinė stotelė – Ramintojos bažnyčia prie buvusio augustinų vienuolyno Savičiaus gatvėje.

14 val. Šv. Kryžiaus bažnyčia ir Vargdienių seserų vienuolynas (veda ses. Dalia Dapkūnaitė MVS)
Ekskursijos trukmė – 45 min.
Registracija https://bit.ly/2BzFxeO

XVI a. šioje vietoje veikė gerųjų brolių (lot. boni fratres) vienuolynas ir pirmoji miesto psichiatrijos ligoninė. Daugelis vyresnio amžiaus vilniečių šią vietą gerai pamena kaip koncertų salę, o kai kurie nostalgiškai pasakoja apie čia praleistą vaikystę, nes vienuolyno pastate, koplyčioje, buvo įrengti butai. Nuo 1995 m. pastatai perduoti Vargdienių seserų kongregacijai, vienuolynas rekonstruotas. Prie bažnyčios veikia seserų koordinuojamas socialinis centras „Šv. Kryžiaus namai“, kuriame rūpinamasi sunkumų patiriančiais žmonėmis.

Šv. Kryžiaus bažnyčioje gerbiamas malonėmis garsėjantis Marijos Snieginės paveikslas. Vienuolyno rūsyje teka šaltinėlis. Žmonės tiki, kad jo vanduo gydo akių ligas.

15 val. Šv. Jonų bažnyčia ir jėzuitai (dr. Liudas Jovaiša)
Ekskursijos trukmė – 1 val.
Registracija https://bit.ly/2N0IElg

Tai pirmoji parapinė Vilniaus bažnyčia, kurios statyba siejama su Lietuvos krikštu XIV a. pabaigoje. Karalius Žygimantas Augustas bažnyčią 1571 m. perdavė jėzuitams. Sparčiai plintant Reformacijos idėjoms, jie buvo pakviesti į Vilnių, kad stiprintų katalikų tikėjimą. Greta Šv. Jonų bažnyčios tėvai jėzuitai įsteigė Vilniaus jėzuitų kolegiją (dabar – Vilniaus universitetas). Dėl istorinių aplinkybių bažnyčios paskirtis ne kartą keitėsi, tačiau ją visada supo akademinė bendruomenė, ji tapo svarbiausio ir seniausio Vidurio ir Rytų Europos universiteto – Vilniaus universiteto – ansamblio dalimi. Ekskursiją veda dr. Liudas Jovaiša, vienas geriausių šios bažnyčios istorijos ir jėzuitų žinovų Lietuvoje.

Informacija feisbuke