Minint garsaus Vilniaus ganytojo jubiliejų – Vilniaus Katedroje atveriama relikvijų koplyčia

Gruodžio 8–9 d. Vilniaus arkivyskupija kviečia minėti Palaimintojo Jurgio Matulaičio ingreso į Vilniaus Katedrą šimtmetį. Ganytojo, vienuolijų steigėjo, diplomato, socialinių klausimų sprendėjo, 1918–1925 metais – Vilniaus vyskupo vyskupystės ir įžengimo į Vilniaus Katedrą šimtmečio jubiliejus bus minimas iškilmingomis Mišiomis, koncertais, paskaitomis, paroda, piligriminiu žygiu.

Pagrindines jubiliejaus šv. Mišias arkivyskupas Gintaras Grušas aukos šeštadienį 12.30 val. Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje. Prieš šventąsias Mišias, 11.30 val., kun. Vytautas Brilius skaitys paskaitą apie palaimintojo Jurgio gyvenimą. Po Mišių vyks iškilmingas pal. Jurgio ir pal. Teofiliaus relikvijų pernešimas į jiems skirtą koplyčią, o 14 val. – pal. Jurgio ingreso šimtmečio koncertas, kuriame skambės lietuvių kompozitorių šiuolaikinės sakralinės muzikos kūriniai. Vakare, 16.45 val., kunigas marijonas Giedrius Bakūnas MIC skaitys konferenciją, kaip siekti šventumo palaimintojo Jurgio Matulaičio būdu. Katedroje tą dieną šv. Mišios taip pat bus aukojamos 8.00, 10.00 ir 17.30 val.

Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapija rengia piligriminį žygį pėsčiomis nuo savo bažnyčios (Jurgio Matulaičio a. 3) iki Vilniaus Arkikatedros bazilikos. Žygio pradžia – 10 val. Visi norintys kviečiami prisijungti, piligrimai atvyks į iškilmingas 12.30 val. šv. Mišias Katedroje. Mišiose taip pat dalyvaus pal. Jurgio Matulaičio įsteigtos Vargdienių seserų kongregacijos narės iš visos Lietuvos.

Koplyčia su pal. Jurgio ir pal. Teofiliaus relikvijomis

Po pagrindinių jubiliejaus šv. Mišių Katedroje bus atverta istorinė Šv. Petro koplyčia, kurioje nuo šiol bus gerbiamos dviejų Lietuvos palaimintųjų vyskupų – pal. Jurgio ir pal. Teofiliaus – relikvijos. Relikvijos bus perneštos nuo centrinio altoriaus į koplyčią, kurią puoš palaimintųjų Jurgio Matulaičio (1871–1927) ir arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873–1962) atvaizdai.

Koplyčios centre, virš relikvijoriaus su pal. Jurgio relikvija, išvysime mozaiką, sukurtą Vatikano dirbtuvėse 1987-aisiais palaimintojo Jurgio beatifikacijos Romoje proga. Kairėje pusėje stovės pal. Teofiliaus relikvijorius, virš jo – kanoninis palaimintojo paveikslas. Ankstesnius laikus mena koplyčios dešinėje stovintis vysk. Vladislovo Bandurskio (1865–1932) antkapinis paminklas.

„Lankydamasis Lietuvoje popiežius Pranciškus atkreipė dėmesį į mūsų himno eilutę: „Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia.“ Iš tiesų, šiais metais minėjome ne vieną svarbių, lemtingų, Dievo palaimos kupinų praeities įvykių jubiliejų. Švęsdami juos galime sustiprėti, iš naujo atrasti savo tapatybę ir šaknis. Todėl labai prasminga, kad Vilniaus arkivyskupijai metų pabaiga yra pažymėta palaimintojo Jurgio, mūsų ganytojo, įžengimo į Vilniaus Katedrą šimtmečio švente“, – džiaugėsi arkivyskupas Gintaras Grušas.

Arkivyskupas išreiškė viltį, kad Katedros koplyčia, kurioje nuo šiol bus gerbiamos palaimintųjų vyskupų Jurgio ir Teofiliaus relikvijos, vieną dieną taps šventųjų koplyčia. „Jie yra mūsų užtarėjai Danguje. Ne mes juos vedame į Dangų, tai jie ten mus nuves, jei su pasitikėjimu, kantriai prašysime reikalingų malonių“, – sakė ganytojas.

Vilniaus arkivyskupas pažymėjo, kad palaimintojo Jurgio Matulaičio ingreso šimtmetis tapo proga atstatyti teisingumą dar vienam Vilniaus ganytojui – Dievo tarnui vyskupui Janui Cieplakui (1857–1926). 1925 m. jis buvo paskirtas Vilniaus arkivyskupu, tačiau mirė pakeliui į Vilnių. Vyskupas Janas Cieplakas, kuris Sankt Peterburge darbavosi kartu su palaimintuoju Teofiliumi, buvo sovietų aršiai persekiojamas, net nuteistas mirties bausme, tačiau tarptautinei bendruomenei spaudžiant išsiųstas iš sovietinės Rusijos. Jo palaikai ilsisi Vilniaus Katedroje, kaip tik toje vietoje, kur iki šiol stovėjo pal. Jurgio Matulaičio biustas. „Grąžinant Vilniaus Katedrą tikintiesiems, čia palaidoto vyskupo J. Cieplako biustas buvo nuimtas ir jo vietoje pastatytas pal. Jurgio biustas. Dabar į vietą grįš Dievo tarno vysk. J. Cieplako biustas bei antkapinė lenta, o palaimintasis Jurgis bus gerbiamas relikvijų koplyčioje. Visi trys ganytojai – pal. Jurgis, pal. Teofilius ir Dievo tarnas Janas Cieplakas – buvo šventumo švyturiai labai sudėtinguose XX amžiaus istorijos verpetuose“, – sakė Gintaras Grušas.

Šventė Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje

Gruodžio 8–9 d. minėti parapijos globėjo palaimintojo Jurgio vyskupystės šimtmetį kviečia ir Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapija. Gruodžio 8 d. 10 val. vyks piligriminis žygis nuo Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčios iki Vilniaus Arkikatedros bazilikos. Sekmadienį, gruodžio 9 d., iškilmingas šv. Mišias 12 val. (lietuvių k.) ir 14 val. (lenkų k.) aukos vyskupas Darius Trijonis. Parapijos choras atliks specialiai šiai progai sukurtus kompozitorės K. Vasiliauskaitės kūrinius. Po 12 ir 14 val. šv. Mišių visi laukiami parapijos kavinėje „Agapė“ (J. Matulaičio a. 3).

Minint parapijos globėjo vyskupystės šimtmetį bažnyčios šventoriuje buvo įrengtas Pal. Jurgio Matulaičio maldos kelias. Kiekvieno mėnesio 12 dieną einant šiuo maldos keliu bus prašoma palaimintojo užtarimo.

Parapijos šventės plakatas ir kvietimas į piligriminį žygį.

Pal. Jurgio vyskupystės šimtmečio proga – sakralinių muzikos kūrinių premjeros

Muzikų bendruomenė pal. Jurgio Matulaičio vyskupystės ir ingreso šimtmetį mini sakralinės muzikos kūrinių premjeromis.

Gruodžio 8 d. 14 val. Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje vyks koncertas „Sveikas, Ganytojau“, kuriame Vilniaus Arkikatedros bazilikos jaunimo ir Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos chorai atliks lietuvių kompozitorių šiuolaikinės sakralinės muzikos kūrinius, skambės specialiai šiai progai parašyto G. Samsono kūrinio „Ecce sacerdos magnus“ premjera. Diriguoja V. Savickaitė-Paciūnienė ir R. Gražinis, vargonuoja B. Vasiliauskas ir L. Stonkutė.

Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčioje gruodžio 9 d., sekmadienį, 12 val. iškilmingų šv. Mišių metu, skambės pal. Jurgio vyskupystės šimtmečiui sukurti kūriniai: giesmė palaimintajam Jurgiui Matulaičiui „Minčių šviesa“ (kompozitorė K. Vasiliauskaitė, žodžiai R. Skučaitės) ir Palaimintojo Jurgio litanija (kompozitorė K. Vasiliauskaitė). Mišiose giedos parapijos choras, G. Šinkevičienė (sopranas), kankliuos A. Juškevičienė, vargonuos choro meno vadovė I. Veličkaitė. Daugiau čia.

Paroda Bažnytinio paveldo muziejuje

Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9) veikia paroda „Nugalėk blogį gerumu: palaimintasis Jurgis Matulaitis (1871–1927)“. Parodoje eksponuojami autentiški pal. Jurgio Matulaičio dokumentai, nuotraukos, asmeniniai daiktai ir liturginiai reikmenys. Šie eksponatai tiesiogiai liudija apie vyskupo gyvenimą ir veiklą: jaunystės metus Suvalkijoje, Kelcų ir Varšuvos kunigų seminarijose, studijas Sankt Peterburgo Katalikų dvasinėje akademijoje ir Fribūro universitete, ganytojišką veiklą.

Ypatingas dėmesys skiriamas pagrindinėms Matulaičio veiklos kryptims: Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo ir Leono XIII enciklikos „Rerum Novarum“ minčių sklaidai, vienuolijų gaivinimui ir steigimui, nelengvam vyskupavimui 1918–1925 m. ir paskyrimui apaštališkuoju vizitatoriumi Lietuvai 1925 m., rengiant Vatikano konkordato su Lietuva ir Lietuvos bažnytinės provincijos projektus.

Paroda veiks iki 2019 m. vasario 2 d. Daugiau apie parodą bpmuziejus.lt.

Adventas su pal. Jurgiu Matulaičiu Vilniaus Katedroje

Advento šeštadieniais Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje 16.50 val. vyks katechezės, kuriose bus pristatomas pal. Jurgio Matulaičio būdas keliauti šventumo keliu. Bus kalbama apie pal. Jurgio dvasingumą, socialinį mokymą, jo pašaukimą į šventumą bei konkrečius būdus nugalėti blogį gerumu. Daugiau apie advento rekolekcijas katedra.lt.