Vilniuje vyksta Europos Vyskupų Konferencijų atstovų susitikimas migrantų ir pabėgėlių tema

Birželio 29 – liepos 2 d. Vilniuje vyksta Europos Vyskupų Konferencijų už migrantų sielovadą atsakingų vyskupų ir atstovų susitikimas. Kaip vertinti paskutinių įvykių migracijos būtinybę, kaip padėti tiems žmonėms, kurie priversti palikti savo namus, kur yra ta sakramentinė erdvė ir koks Evangelijos skelbimas turėtų būti migrantų sielovadoje, pvz. atvykusiems kinams į Senąjį kontinentą. Tai tik keletas klausimų, į kuriuos bus bandoma atsakyti keturių dienų konferencijoje, organizuojamoje Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos (CCEE). 

Paskutiniame Europos Vyskupų Konferencijų Generalinių Sekretorių susitikime Prahoje (18-21 dienomis), buvo labai aiškiai pareikšta, kaip visa kontinento Bažnyčia yra įsipareigojusi priimti aktualius migracijos fenomeno iššūkius, kurie nukreipti į Europą, o ypatingai apgaubti savo rūpesčiu pabėgėlius. Kad galėtume tinkamai pamatyti “įvairius migracijos veidus“, būtinas visų įsipareigojimas: tiek civilinės valdžios, tiek Bažnyčios ir visuomenės, nes visi yra pašaukti veikti vieningai kartu.

Negalime apsimesti, jog nematome, kas vyksta aplink mus; negalime nekreipti dėmesio į sužeistos žmonijos ištiestą pagalbos prašymui ranką. Bažnyčia kartu su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis ne tik įsipareigoja administruoti pirmąją pagalbą, prisimindama visų pirma žmogišką asmenį savo kilnume, kuris turi būti gerbiamas ir saugojamas, bet kartu yra pasiruošusi statyti tiltus tarp tų, kurie atvyksta ir savo tikinčiųjų. Taip Bažnyčia siekia įvykdyti savo evangelinį principą, kurio pavyzdžiu yra Gailestingojo Samariečio figūra: būti draugo veidu ir priimančia bendruomene, kuri pasiruošusi gydyti gyvenimo žaizdas ir išklausyti kiekvieną, kuris neretai turėjo palikti viską už savo nugaros. Šia prasme mes taip suprantame savo žengimą toliau už tos „būtinybės“, apie kurią kalbėjo savo pranešime Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos Generalinis Sekretorius monsinjoras Duarte da Cunha.

„Europos Sąjunga ir kiekviena jos atskira šalis turi žinoti, kokios yra jų galimybės priimti ir kaip tinkamu būdu integruoti tuos, kurie atvyksta. Tuo pačiu metu svarbu žinoti, kokie yra motyvai, kurie priverčia neretai ištisas tautas palikti savo gimtus namus, savo artimuosius, savo jausmus… Visa tai turėtų būti mūsų rūpestis. Ten, kur vyksta karas, kur vyksta persekiojimai, kur tvyro bado šmėkla, kaip įmanoma padėti jiems, kad nebūtų verčiami rinktis to nekontroliuojamo pabėgimo iš savo šalies. Kokia yra taip vadinamųjų „Vakarų šalių“ atsakomybė šių žmogiškų tragedijų akivaizdoje? Bažnyčia žino, jog ji turi būti su tais, kurie kenčia, tačiau ji ne visada viena yra pajėgi padaryti viską, kad galėtų palengvinti visų skausmus. Kiekvienos šalies vyriausybės ir Europos Sąjunga privalo imtis ryžtingų veiksmų be veidmainystės, kad būtų užkirstas kelias nekaltųjų kančiai ir tai turi atlikti su pilnu bei nuoširdžiu solidarumo jausmu“.

Vilniuje Europos Vyskupų Konferencijų atsakingieji atstovai už migrantų sielovadą taip pat nagrinės opią prekybos žmonėmis problemą, analizuodami dviejų „Šventos Mortos grupės“ konsultacijų rezultatus. Susitikimo metu girdėsime jautrius liudijimus tų, kurie rūpinasi sakramentine sielovada ir palaiko ryšį tarp vietinės Bažnyčios ir Bažnyčios tų, iš kurių šalių atvyksta migrantai. Vis gausiau augant kinų Bažnyčiai Europoje, bus nagrinėjama sielovados ir Evangelijos skelbimo kinams tema. Susitikimas baigsis ketvirtadienį, liepos 2 d. dalyvaujančiųjų piligrimine kelione Kryžių Kalno link, prisimenant tuo tikslu visas nelegalios migracijos aukas pasaulyje.

Susitikimas organizuojamas Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos (CCEE) komisijos Caritas in Veritate Migracijos skyriaus, vadovaujamo Kardinolo Josip Bozanic, Zagrebo Arkivyskupo, kuris tuo pačiu vadovaus ir šiai konferencijai. Susitikimas vyksta Vilniuje, Vilniaus Arkivyskupo Metropolito ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininko Gintaro Grušo kvietimu.

Vilniaus konferencijoje dalyvaus SECAM (Afrikos ir Madagaskaro Vyskupų Konferencijų Simpoziumo) migracijos skyriaus Prezidentas kun. Mesmin Prosper Masengo ir kun. Matthew John Gardzinski, atsakingasis atstovas iš Popiežiskosios Migrantų ir Keliautojų sielovados Tarybos.

Šio susitikimo spaudos konferencija vyks liepos 1 d., trečiadienį 13.00 valandą Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje, esančioje Kalvarijų gatvėje nr. 325.

Susitikimo programa yra publikuojama internetinėje svetainėje www.ccee.eu. Pats susitikimas skirtas tik kviestiems dalyviams. Po susitikimo bus išplatinta žinia spaudai.