Mažoji akademija kviečia į studijas

Nuo 2018 m. sausio – nauji krikščionybės studijų kursai LKMA Mažojoje akademijoje. Registracija privaloma. Registracija vyksta iki sausio 15 d. arba kol yra vietų. Paskaitos vyks Lietuvių katalikų mokslo akademijoje, Pilies g. 8, Vilnius. Registracija ir visa naudinga informacija www.lkma.lt

Paskaitų tvarkaraštis

Krikščionybės pagrindai
pirmadieniais, sausio 15 d. – gegužės 7 d., 18 val., įvairūs dėstytojai

Didieji gyvenimo klausimai
antradieniais, sausio 16 d. – vasario 27 d., 18.00, dėstyt. t. V. Sadauskas SJ

Tikėjimas Dievu ir aukštoji kultūra: sąveikos ir sankirtos
antradieniais, kovo 13 d. – balandžio 24 d., 19.00, dėstyt. doc. dr. N. Kardelis

Bažnyčia ir pasaulis
antradieniais, vasario 20 d. – kovo 27 d., 18.00, dėstyt. kard. A. J. Bačkis

Apreiškimas Jonui: nuo simbolio prie prasmės
trečiadieniais, kovo 14 d. – gegužės 2 d. (balandžio 4 d. paskaita nevyks), 18.00, dėstyt. doc. dr. Ingrida Gudauskienė, LKMA auloje

Dievo įvaizdžiai Senajame Testamente
ketvirtadieniais, vasario 22 d. – gegužės 3 d., 18.30, dėstyt. kun. teolog. lic. M. Mitkevičius, LKMA auloje

Erezijos ir teologijos raida pirmojo tūkstantmečio Bažnyčioje
šeštadienį, vasario 10 d., 13.00–19.00, dėstyt. mons. dr. A. Jurevičius, LKMA auloje

Mano (ir) pasaulio pabaiga: Katalikų Bažnyčios eschatologijos pagrindai
šeštadienį, kovo 17 d., 13.00–19.00, dėstyt. doc. dr. B. Ulevičius, LKMA auloje

Įvadą į nesmurtinį bendravimą
šeštadienį, balandžio 14 d., 13.00–18.00, dėstyt. dr. Dalia Verbylė SJE, LKMA auloje

Kursų aprašai

Pavasario semestro studijas pradedame 2018 m. sausio 15 d. Krikščionybės pagrindų kursu pirmadieniais. Kiekvienai su plačia krikščionybės sritimi (teologija, dvasingumu, istorija ar pan.) supažindinančiai paskaitai kviečiame skirtingus dėstytojus, būtent tos srities specialistus. Šio kurso metu gilinsimės, kuo krikščioniui ypatingas sekmadienis, koks tikėjimo ir politikos santykis ir ar krikščioniui reikia dalyvauti politikoje, kaip pykstasi šventieji, ką Lietuvos Respublikos konstitucija sako apie tikėjimo laisvę ir ar Bažnyčia moka mokesčius. Taip pat atsakymų ieškosime į kasdienybėje apie tikėjimą ir religiją kylančius klausimus, – kokia yra religinės bendruomenės prasmė, kam reikalingas dvasios tėvas ir koks jis turėtų būti, ar svarbūs Bažnyčioje pasauliečiai ir t. t.

Antradieniais nuo sausio 16 d. iki vasario 27 d. su t. Vytautu Sadausku kalbėsimės apie Didžiuosius gyvenimo klausimus: kas žmogų daro laimingą, ką reiškia augti dvasiškai, ar žmogus gali patirti Dievo buvimą, kas yra Evangelija, kas yra Kristus, dėl ko gyvename – koks mūsų gyvenimo tikslas ir horizontas, ką reiškia būti teisingam ir objektyviam?

Nuo kovo 13 d. iki balandžio pabaigos kartu su doc. dr. Nagliu Kardeliu bandysime aiškiau suvokti Tikėjimo Dievu ir aukštosios kultūros sąveikas ir sankirtas. Kurso tikslas – atskleisti tikėjimo Dievu ir aukštosios kultūros ryšį, parodyti šio ryšio pavidalų ir aspektų įvairovę ne tik krikščioniškosios Europos kultūros istorijoje, bet ir antikinėje senovės graikų bei romėnų kultūroje, taip pat kultūrinėse senųjų ir šiuolaikinių neeuropinių civilizacijų tradicijose.

Kurso Bažnyčia ir pasaulis metu klausime, kokią vietą Bažnyčia užima mūsų gyvenime? Norime, kad Bažnyčia neštų taiką ir žinią apie susitaikymą, svariai pasisakytų visuomeniniais klausimais, kad pakeistų tarpusavio santykius šeimoje ar padėtų auklėti vaikus. Kartu su kard. A. J. Bačkiu šešių paskaitų ciklo metu aiškinsimės, ar pagrįsti tokie lūkesčiai ir kokia tikroji Bažnyčios misija. Kurso pradžia vasario 20 d.

Trečiadieniais nuo kovo 14 d. kartu su doc. dr. Ingrida Gudauskiene mokysimės skaityti Apreiškimą Jonui.

Kun. teolog. lic. Mozė Mitkevičius ketvirtadieniais supažindins su Dievo įvaizdžiais Senajame Testamente. Kaip Dievas apsireiškia hebrajams ir kokią sampratą jie įrašo į ST puslapius? Kurso pradžia vasario 22 d.

Vieną šeštadienį mons. Algirdas Jurevičius supažindins su pirmojo Bažnyčios tūkstantmečio erezijomis ir jų įtaką formuluojant Bažnyčios doktriną. Kursas Erezijos ir teologijos raida pirmojo tūkstantmečio Bažnyčioje vyks šeštadienį, vasario 10 d., 13.00–19.00.

Kas bus po mirties? Ar pasaulio pabaiga bus tokia, kokią rodo holivudiniai filmai? O gal bus dar baisiau? Doc. dr. Benas Ulevičius imasi praverti eschatologinių nuojautų ir baimių duris ir pažvelgti, ko apie pasaulio pabaigą moko Kristus ir Bažnyčia. Kursas Mano (ir) pasaulio pabaiga: Katalikų Bažnyčios eschatologijos pagrindai vyks šeštadienį, kovo 17 d., 13.00–19.00.

Ko reikia, kad gyventume taika, gailestingumu, pagarba ir bendradarbiavimu pagrįstą gyvenimą? Dr. Dalios Verbylės SJE edukacinis seminaras Įvadas į nesmurtinį bendravimą skirtas visiems, norintiems mažinti smurtą savyje ir kituose. Šeštadienis, balandžio 14 d., 13.00–18.00.