Mažoji akademija kviečia į krikščionybės studijas Vilniuje

Visi, trokštantys akademinio lygio žinių apie krikščionybę ir krikščionišką gyvenimą, nuo 2017 m. sausio mėnesio kviečiami į studijas LKMA Mažojoje akademijoje.

2017 m. pavasario semestro kursai:

Krikščionybės pagrindai. Kasdieniame gyvenime apie religiją ir tikėjimą klausimų kyla visiems – tikintiems ir netikintiems. Ir ne visada išsamų ir pagrįstą atsakymą galime surasti per interneto paiešką ar wikipedijoje. Dėl to visus mokslo metus pirmadieniais vykstis įvadinis kursas „Krikščionybės pagrindai“ apima plačiausią krikščioniškų temų ratą. Klausytojai sužinos, koks yra krikščioniškojo tikėjimo turinys, kodėl tikintiesiems reikalinga religinė bendruomenė, kokią vietą Bažnyčioje užima pasauliečiai, kas slypi po New Age pavadinimu ir t. t. Kiekvieną paskaitą klausytojai susitinka su nauju dėstytoju, būtent tos srities geriausiu žinovu, pabaigoje paliekame laiko Jūsų klausimams, abejonėms ir pastebėjimams.

Klausytojus, trokštančius „Šventąjį Raštą“ skaityti originalo kalba, kviečiame į kursą Naujojo Testamento graikų kalba: Evangelija pagal Morkų. Kursas skirtas anksčiau nestudijavusiems senovės graikų kalbos. Pradėsime nuo abėcėlės, vėliau skaitysime ir analizuosime „Evangeliją pagal Morkų“ bei paprastesnius kitų evangelijų fragmentus. Dėstyt. D. Andziulytė.

Antradieniais kviečiame į paskaitas apie literatūrą Nuodėmė literatūroje. Sugretinus literatūros teorijos ir katalikiško mokymo sąvokas, galėtume sakyti, kad galbūt literatūra visada pasakoja apie mūsų nuodėmingumą ir todėl gali būti parankus būdas išskleisti tai, kas keblaus, migloto ir neaiškaus slypi po glaustomis Katekizmo ištarmėmis. Dėstyt. dr. G. Gailiūtė-Bernotienė.

Doc. dr. N. Kardelis per antardieninį kursą ST pasaulis ir jo atspindžiai kalboje gilinsis į hebrajų kalbos ir kitų senųjų kalbų – aramėjų, šumerų, akadų, senovės egiptiečių – leksikos klodus ir atskleis, ką apie Senojo Testamento pasaulį byloja kalbiniai jo atspindžiai, išblunkantys skaitant Šv. Raštą iš vertimų.

Kard. A. J. Bačkis trečiadienių kurso Vatikano II Susirinkimo vaisiai metu klaus, ką Susirinkimas sunokino Bažnyčiai, ką davė mums? Trumpai pristatydamas dokumentus ir nuolat užklausdamas, „kas naujo?“, kard. A. J. Bačkis didžiausią dėmesį kreips į Bažnyčios savivokoje bei santykyje su pasauliu įvykusius pokyčius.

Trečiadieniais taip pat vyks dėstyt. dr. I. Gudauskienės kursas Šv. Raštas. Pradžios knygos 1-4 sk.: tekstas ir jo prasmė. Šis paskaitų ciklas siūlo atidžiau pažvelgti į keturis pirmuosius šio daugeliu požiūrių įstabaus ir nenuspėjamo tekstinio bloko skyrius, keliant klausimus apie Dievo, žmogaus ir pasaulio tikroves bei čia deklaruojamus jų tarpusavio saitus.

Prof. D. Serapinas ketvirtadieninių paskaitų Sveikatos apsaugos genetiniai, psichologiniai ir dvasiniai aspektai metu pasakos apie genetinius, psichologinius bei dvasinius veiksnius, lemiančius žmogaus sveikatą.

Vasario 25 d., šeštadienį kviečiame į intensyvų kursą Dogmų dovana 2. Jau pirmoje šio kurso dalyje įsitikinome, kad žodžiai „dogma“, „dogmatiškas“ nekelia snaudulio. Per keturių paskaitų maratoną nuobodulio dulkes nuo katekizminių formulių ir vėl nubrauks doc. dr. B. Ulevičius, kuris kalbės apie Jėzų Kristų – Amžinąjį ir Įsikūnijusį Žodį, Jėzaus asmenį ir misiją, atvers žmogaus pašaukimo svarbą šiame pasaulyje.

Registracija privaloma. Paskaitos vyksta Lietuvių katalikų mokslo akademijoje, Pilies g. 8, Vilnius. Kursų anotacijos, dėstytojų sąrašas ir kita naudinga informacija www.lkma.lt. Tel. +370 683 39 868. Galima registruotis į 8 kursus (registracija vyksta puslapyje www.lkma.lt Mažosios akademijos skyrelyje).

Paskaitų tvarkaraštis

Krikščionybės pagrindai
sausio 16 d. – gegužės 9 d., pirmadieniais, 18.00

Naujojo Testamento graikų kalba: Evangelija pagal Morkų
sausio 16 – gegužės 11 d., pirmadieniais ir ketvirtadieniais, 18.00

Nuodėmė literatūroje
sausio 17 d. – kovo 7 d., antradieniais, 18.00

Senojo Testamento pasaulis ir jo atspindžiai kalboje
kovo 14 d. – gegužės 2 d., antradieniais, 19.00

Vatikano II Susirinkimo vaisiai
vasario 15 d. – kovo 22 d., trečiadieniais, 18.00

Šv. Raštas. Pradžios knygos 1-4 sk.: tekstas ir jo prasmė
kovo 29 d. – gegužės 10 d., trečiadieniais, 18.00

Sveikatos apsaugos genetiniai, psichologiniai ir dvasiniai aspektai
vasario 23 d. – balandžio 21 d., ketvirtadieniais, 18.30

Dogmų dovana 2
vasario 25 d., 13.00–19.00