Malda už a. a. Benediktą XVI Vilniuje

©M.Mazur/www.thepapalvisit.org.uk

2021 m. gruodžio 31 dienos rytą į dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Popiežius emeritas Benediktas XVI.

Benedikto XVI laidotuvių dieną, sausio 5 d., 17.30 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje šv. Mišių Aukoje bus meldžiamasi už popiežių emeritą. Šv. Mišioms vadovaus apaštalinis nuncijus arkivysk. Petar Antun Rajič, kartu melsis vysk. Arūnas Poniškaitis ir vysk. Darius Trijonis.

Popiežiaus emerito laidotuves tiesiogiai iš Vatikano transliuos LRT televizija. Transliacijos pradžia – 10.30 val. (Lietuvos laiku).

Tą pačią dieną ryte 10.30 val. (Lietuvos laiku, kai Vatikane prasidės laidotuvių Mišios) bažnyčių varpai skambės 8 minutes (popiežius Benediktas XVI vadovavo Bažnyčiai 8 metus).

Apaštalinėje nunciatūroje Vilniuje antradienį ir trečiadienį (sausio 3-4 d.) nuo 10 val. iki 12 val. ir nuo 16 val. iki 18 val. galima ateiti išreikšti pagarbą ir pasirašyti užuojautų knygoje.

Nuotrauka: ©M.Mazur/www.thepapalvisit.org.uk