Lietuvos vyskupų laiškas Ukrainos vyskupams

Kovo 25 d., baigdami Vyskupų konferencijos plenarinį posėdį, Lietuvos vyskupai parašė laišką Ukrainos vyskupams, išreikšdami jiems savo paramą ir solidarumą.


Jo Ekscelencijai Bronisław BERNACKI
Odesos-Simferopolio vyskupui emeritui, Ukrainos vyskupų konferencijos pirmininkui

Jo Ekscelencijai Sviatoslav SZEVCZUK
Kyivo-Halyčo arkivyskupui, Ukrainos graikų katalikų Bažnyčios sinodo pirmininkui

Brangūs Ganytojai ir visi Ukrainos žmonės,

šiandien baigdami mūsų Vyskupų konferencijos plenarinį posėdį, ypatingai esame kartu su jumis savo malda ir palaikymu. Kartu su popiežiumi Pranciškumi ir visa Bažnyčia meldžiame Dievą taikos Ukrainai užtariant Švč. Mergelei Marijai. Aušros Vartuose ir visose Jai dedikuotose Lietuvos šventovėse šaukiamės Jos kaip Gailestingumo Motinos ir Taikos Karalienės užtarimo.

Reaguodami į karinę agresiją prieš Ukrainą, daugybė geros valios žmonių susivienijo su kenčiančiais ir už laisvę kovojančiais ukrainiečiais. Esame maldoje su jumis. Kiek galėdami, siekiame prisidėti prie įvairių humanitarinės pagalbos iniciatyvų ir jas skatinti, nuoširdžiai priimti pas mus atsidūrusius karo pabėgėlius iš Ukrainos.

Jūsų ryžtas ir viltis, gebėjimas susivienyti bendroje kovoje už savo Tėvynę ir jos žmones ir mums yra pavyzdys bei įkvėpimas. Su pasitikėjimu šaukdamiesi Dangaus pagalbos, pasiliekame vieningi kovoje už jūsų ir mūsų visų laisvę.

+ Gintaras GRUŠAS
Pirmininkas