Lietuvoje dar vienas palaimintasis – Teofilius

2017 m. birželio 25 d. Lietuvos sostinėje Vilniuje, Katedros aikštėje, arkivyskupas Teofilius Matulionis paskelbtas palaimintuoju. Iškilmėms vadovavo Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Amato, koncelebravo apie 50 kardinolų, arkivyskupų ir vyskupų, apie pusė tūkstančio kunigų. Po Mišių kalbą pasakė Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Teofilius Matulionis – pirmasis lietuvis sovietinio režimo kankinys, paskelbtas palaimintuoju. Teofilius Matulionis buvo dvidešimtojo amžiaus katalikų dvasininkas, vyskupo pareigas ėjęs Rusijoje ir Lietuvoje. Už ištikimybę Katalikų Bažnyčiai, savo tikėjimui, tiesai ir dvasininko tarnystei arkivyskupas Teofilius Matulionis buvo nuteistas tris kartus, sovietų kalėjimuose ir lageriuose praleido beveik šešiolika metų. Popiežius Pijus XI apie jį yra sakęs: „Garbė lietuvių tautai, kuri davė tokį didvyrį.“

Beatifikacijos Mišiose dalyvavo apie trys dešimtys tūkstančių žmonių. Nemenką dalį sudarė katalikiškų Lietuvos jaunimo dienų dalyviai. Sulaukta piligrimų ne tik iš kaimyninių šalių: Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos, bet ir iš JAV, Kanados, Australijos.

Kardinolas Amato perskaitė Popiežiaus Pranciškaus apaštalinį laišką (Litterae Apostolicae), kuriame Teofilius Matulionis vadinamas „Ganytoju pagal Kristaus Širdį, herojišku Evangelijos liudytoju, drąsiu Bažnyčios ir žmogaus orumo gynėju“.

Beatifikacijos Mišių pamoksle kardinolas Angelo Amato sakė, kad palaimintasis Teofilius anuomet stojo akistaton su racionaliai nepaaiškinamais komunistų ir nacistų režimo veiksmais, „būdamas ramus ir tvirtos dvasios, kupinas vilties ir nepalaužiamo tikėjimo būsima laisve. Jis nepasidavė neapykantai“. Šiandienėje šventėje kardinolas ragino: „Praeities kančių atminimas neturi temdyti mūsų džiaugsmo, bet turi visiems priminti pareigą atleisti, gerbti artimą ir už jį melstis, taip pat ir už priešą.“

„Kristaus malonė suteikė arkivyskupui Matulioniui jėgų pakelti pažeminimus ir neteisingo bei nežmoniško įkalinimo sunkumus“, –  kalbėjo Vatikano atstovas. Jis priminė istoriją, kai po Teofiliaus mirties vienas sovietinės sistemos pareigūnas susirūpinęs sakė: „Negalime atmesti galimybės, kad ateityje Vatikanas jį paskelbs šventuoju ir kad jo kapą ims lankyti piligrimai.“ „Šiandien tie žodžiai pasitvirtina“, – kalbėjo kardinolas Amato.

Kardinolas retoriškai klausė, kodėl tiek kankintas žmogus niekada nejautė neapykantos priešams. Jo manymu, atsakymas glūdi dieviškoje malonėje, kuri padėjo jam net pikčiausiame prieše pamatyti vertingą, pažeidžiamą žmogų.

Popiežiaus pasiuntinys priminė, kad ir šiandien kai kuriuose kraštuose krikščionys yra persekiojami ir žudomi. „Bažnyčia, žvelgdama į Prisikėlusį Kristų, viešai suteikė atleidimą žudikams ir meldėsi už jų atsivertimą. Neapykanta reikštų kankinių kraujo išdavystę“, – pamokslo pabaigoje sakė kardinolas Angelo Amato.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas dėkojo visiems susirinkusiems, o kreipdamasis į Lietuvos jaunimo dienų dalyvius sakė: „Tegul palaimintasis Teofilius būna Jūsų gyvenimo nuotykio bendrakeleivis! Nuo šiol Jūs turite misiją ir įpareigojimą: kaip Teofilius mylėkite tiesą ir niekada nesilenkite melui. Tiesa padarys Jus laisvus. Siunčiu Jus kiekvieną į savo vyskupiją, savo miestą, savo namus paskelbti: Garbė Dievui! Lietuva turi naują palaimintąjį, kuris mus užtaria ir drąsina tikėti gėrio pergale.“

Po šv. Mišių Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė kalbėjo: „Atlaikęs daugkartinius suėmimus, įkalinimus, tardymus, kankinimus, bandymus užverbuoti arkivyskupas neprarado to, kas svarbiausia, – žmogiškumo, meilės žmonėms ir ištikimybės tiesai. Todėl kiekvieną kartą, kai stengsimės išlaikyti vidinę tvirtybę, dvasinę pusiausvyrą ir viltį, prisiminkime Teofilių Matulionį – garbingą, teisingą ir tvirtos dvasios žmogų. Tai savybės, kurių linkiu mums visiems, kasdieniu darbu kuriantiems ir saugantiems Lietuvą ir jos laisvę.“

Palaimintasis Teofilius liturginiame kalendoriuje bus minimas birželio 14-ąją. Ji Lietuvoje minima kaip Gedulo ir Vilties diena. Šią dieną 1941 m. Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Buvo ištremta daug politikų, intelektualų, ūkininkų.

Lietuvos Vyskupų Konferencija ir Lietuvos Respublikos seimas 2017-uosius metus yra paskelbę Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metais.

 

Daugiau informacijos: www.teofilius.lt, www.facebook.com/beatifikacija.

Nuotraukos (pildoma): https://www.flickr.com/photos/vilnensis/albums