Kunigų susirinkime – popiežių ir Lietuvos ryšys

2018 m. birželio 13 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas. Po Dieninės liturginės maldos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas kalbėjo apie būsimą popiežiaus Pranciškaus vizitą Lietuvoje kaip apie evangelizacinę galimybę, kuri padėtų pagyvinti darbą parapijose. Tai proga iš naujo pasidomėti popiežiaus institucija ir jos reikšme.

Kunigų susirinkime istorikas doc. dr. Liudas Jovaiša pristatė istorijos vingiuose užfiksuotus popiežių ir Lietuvos ryšius. Pirmieji žinomi ryšiai plėtoti nuo XIII a. Vieni reikšmingiausių įvykių: karaliaus Mindaugo karūnavimas, įsteigta vyskupija, nepavaldi jokiai metropolijai, Lietuvos krikštas, skyrimas atlaidų, kurie švenčiami net ir šiais laikais, privilegija Vilniaus universitetui, leidimas karūnuoti popiežiškomis karūnomis malonėmis garsėjančius paveikslus, bazilikos rango suteikimas žymesnėms šventovėms, diplomatinių santykių plėtojimas, šv. Kazimiero kulto pripažinimas ir jubiliejaus minėjimas, paties popiežiaus vizitas Lietuvoje. Per istorijos šimtmečius visada buvo svarbus popiežiaus kaip tėvo autoritetas.

Registracija į susitikimus su popiežiumi Pranciškumi jau vyksta parapijose. Susitikimas su jaunimu (nuo 14 iki 35 m.) vyks Vilniuje, Katedros aikštėje, rugsėjo 22 d., o šv. Mišios, kurioms vadovaus pats pontifikas, bus švenčiamos Kaune, Santakoje, rugsėjo 23 d. Registracija būtina, kad kiekvienas susitikimo ar Mišių dalyvis gautų kvietimą, su kuriuo bus galima patekti į sektorius. Daugiau informacijos apie popiežiaus vizitą Lietuvoje skelbiama svetainėje www.popieziausvizitas.lt.

Arkivyskupas kai kuriems kunigams įteikė naujus paskyrimus ir palinkėjo stropiai tarnauti ten, kur yra siunčiami.

-ksb-