Kunigų susirinkime kalbėta apie „fake news“

2019 m. gegužės 8 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje įvyko Vilniaus arkivyskupijoje tarnaujančių kunigų susirinkimas.

Susirinkimas pradėtas Valandų liturgijos Dienine malda. Po to Auksė Ūsienė iš Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento skaitė pranešimą apie tai, kaip žiniasklaidoje ir viešojoje erdvėje atpažinti propagandinę veiklą, nukreiptą prieš Lietuvos Respubliką (angl. fake news, dar vadinama „melagiena“). Pranešėja aptarė tokios propagandos tematiką ir platinimo būdus, paaiškino, kaip atpažinti dezinformaciją.

Arkivyskupas Gintaras Grušas priminė apie artėjančius svarbius įvykius. Šeštadienį Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyksiančią atvirų durų dieną pristatė jos rektorius kun. Andžej Šuškevič. Kun. Mykolas Sotničenka iš Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos pakvietė kunigus birželio 7 dieną 10 valandą Vilniaus Kalvarijose eiti Kryžiaus kelią, o 14 valandą koncelebruoti šv. Mišias. Šeštadienis (birželio 8-oji) bus lenkiškai kalbančių bendruomenių diena, o birželio 9-oji – Sekminių iškilmės diena. Vilniaus Kalvarijoms šiemet sukanka 350 metų.

Birželio 20 d. vyks ekumeninė konferencija apie priklausomybes lytiškumo srityje ir nuo šių priklausomybių kenčiančių asmenų sielovadą.

Arkivyskupas G. Grušas priminė apie birželio 22 d. Videniškiuose (Molėtų r.) vyksiančią šventę dėkojant už Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju ir paragino kunigus, kad pakviestų žmones joje dalyvauti.

Tradicinis jaunimo žygis iš Aušros Vartų į Trakų baziliką šiemet vyks rugsėjo 7 dieną.

Arkivyskupas taip pat paskelbė, kad kun. dr. Petras Pich yra paskirtas Mykolo Romerio universiteto kapelionu.

Vysk. Arūnas Poniškaitis priminė, kad sužadėtinius reikia paraginti pasiruošti Sutvirtinimo sakramentui iki Santuokos; atkreipė dėmesį tai, kad asmenims, besiruošiantiems keliems sakramentams (pvz., Krikštui ir Santuokai, Santuokai ir Sutvirtinimui ir pan.), svarbu tinkamai nustatyti sakramentų teikimo eiliškumą.

Kitas susirinkimas vyks gegužės 29 dieną.

Vilniaus arkivyskupijos kurijos informacija