Kunigų susirinkime – apie artėjančias šventes vyskupijoje ir Lietuvoje

Birželio 7 d. Vilniaus arkivyskupijos kurijoje vyko Vilniaus arkivyskupijoje dirbančių kunigų susirinkimas. Po Dieninės liturginės maldos Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas pasveikino neseniai sėkmingai seminarijos studijas baigusį ir diakono šventimus priėmusį Gabrielių Satkauską. Ganytojas kvietė visus kunigus apmąstyti savo tarnystę ir pašaukimo į šventumą kelią mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Aukščiausiojo ir Amžinojo kunigo, ir Švč. Jėzaus Širdies švenčių proga. Arkivyskupas padėkojo už Sekminių iškilmių organizavimą Vilniaus Kalvarijų parapijoje.

Vyskupas Arūnas Poniškaitis kalbėjo apie pasiruošimo darbus Lietuvos jaunimo dienoms, kurios vyks Vilniuje, birželio 23–25 d. Vilniečiai jaunuoliai taip pat raginami registruotis, to reikia tam, kad organizatoriams būtų lengviau administruoti dalyvių srautus. Ypač kviečiami prisijungti prie dalyvių tie, kurie ruošiasi priimti Sutvirtinimo sakramentą. Kunigai kviečiami dalyvauti ypač birželio 24 d. 19 val. Siemens arenoje Sutaikinimo pamaldose ir patarnauti teikiant Sutaikinimo sakramentą.

Birželio 18 d. visi kunigai ir pasauliečiai kviečiami dalyvauti Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo (Devintinių) iškilmėse Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje. Iškilmės prasidės 12.30 val. Eucharistijos šventimu, po to vyks procesija su Švč. Sakramentu į Aušros Vartus, sustojant keliose stotyse.

Birželio 25 d. Vilniaus Katedros aikštėje vyks istorinis įvykis – garbingojo Dievo Tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmės, kurioms vadovauti popiežius Pranciškus siunčia Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kardinolą Angelo Amato. Dalyvaus ne tik Lietuvos, bet ir kaimyninių šalių vyskupai, kunigai bei tikintieji iš šalių, kuriose dirbo arkivyskupas Teofilius Matulionis. Vilniaus Katedros aikštė bus suskirstyta sektoriais, kurie atidaromi nuo 10 val. Programa prasidės 12 val., o iškilmingos šv. Mišios Katedros aikštėje bus aukojamos 14 val. Aikštėje bus įrengti ekranai, kad toliau stovintys galėtų geriau dalyvauti istorinėje iškilmėje. Po iškilmingų šv. Mišių visi turės galimybę melstis prie palaimintojo relikvijų, kurios bus perneštos į Vilniaus Arkikatedrą baziliką. Birželio 26 d. 10 val. po šv. Mišių Vilniaus Arkikatedroje sarkofagas su palaimintojo relikvijomis bus pervežtas į Kaišiadorių Katedrą ir įdėtas į koplyčioje įrengtą altorių.

Beatifikacijos iškilmių dalyviai kviečiami įsidėti vandens, lengvų užkandžių, apsaugą nuo lietaus (geriausia plastikinis lietpaltis, nes skėtis kitiems trukdytų stebėti iškilmes) ir kepurę nuo saulės, galima pasiimti mažą sulankstomą kėdutę. Kiekvienas iškilmių dalyvis dovanų gaus specialią Beatifikacijos Mišių knygelę. Vykstantiems savais automobiliais svarbu žinoti, kad arti privažiuoti nebus įmanoma, todėl reikėtų vykti anksčiau arba skubėti registruotis savo parapijoje ir važiuoti autobusais, kurie dalyvius priveš prie Karaliaus Mindaugo tilto, nuo kurio visai arti iškilmių vieta.

Po kunigų susirinkimo Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios, joms vadovavo vyskupas Arūnas Poniškaitis, švenčiantis kunigystės 25 metų jubiliejų. Po Eucharistijos šventimo vyko pietūs kurijoje.

Kitas Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas įvyks liepos 5 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje.

-ksb-