Kunigų seminarija laukia kandidatų

Lietuvoje veikiančios kunigų seminarijos skelbia informaciją apie priėmimą ir kviečia kandidatus teikti dokumentus.

Į kunigų seminariją priimami jaunuoliai, turintys vidurinį išsilavinimą, jaučiantys pašaukimą kunigystei ir norintys savo gyvenimą pašvęsti Dievo ir žmonių tarnystei.

Stojimo dokumentai į kunigų seminarijas priimami 2023 m. rugpjūčio 10–18 d. Kandidatai gali rinktis ir pristatyti dokumentus į patogiausiai pasiekiamą seminariją (kontaktai žemiau).

Stojamieji egzaminai vyks 2023 m. rugpjūčio 22 d. kurioje nors iš seminarijų – vieta bus dar patikslinta.

Pateikti dokumentus galima bet kurioje iš Lietuvoje veikiančių seminarijų:

 • Kauno kunigų seminarija (A. Jakšto 1, Kaunas)
  Seminarijos rektoriaus tel. +370 618 60940, el. paštas: kksrektorius@gmail.com
 • Telšių vysk. Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija (Katedros a. 6, Telšiai)
  Seminarijos rektoriaus tel. +370 687 85991; e-paštas: tkseminarija@gmail.com
  Parengiamojo kurso vadovo tel. +370 687 82988; el. paštas: viktoravicius@yahoo.it
 • Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija (Kalvarijų 325, Vilnius)
  Seminarijos rektoriaus tel. +370 5 2701602; el. paštas: rektoriusvks@seminarija.lt

Dokumentai, kuriuos kandidatai turi pristatyti:

 1. Prašymas rektoriui, rašytas ranka.
 2. Vyskupo siuntimas.
 3. Charakteristika, parašyta gyvenamosios vietos parapijos klebono.
 4. Kitos charakteristikos, parašytos kunigų, turėjusių įtakos renkantis seminariją.
 5. Autobiografija (pagal seminarijos pateiktą pavyzdį).
 6. Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentų pažymos.
 7. Brandos atestatas.
 8. Jei kandidatas turi – kitų turimų mokslo vardų ir laipsnių bei kvalifikacijų pažymos.
 9. 2 paso nuotraukos.
 10. Sveikatos pažyma (F086/a).
 11. Pagrindinio paso puslapio ir/arba asmens tapatybės kortelės kopija.

Per stojamuosius egzaminus tikrinama:
– valstybinės kalbos mokėjimas;
– pagrindinių katalikų tikėjimo tiesų žinojimas;
– bendras tinkamumas kunigiškajai tarnystei.

Stojimas į seminarijas 2023