Knygos „Sveika, Mergele! Vilniaus arkivyskupijos marijinės ikonografijos aspektai“ sutiktuvės

Bažnytinio paveldo muziejus ir Vilniaus dailės akademijos leidykla  kviečia į knygos „Sveika, Mergele! Vilniaus arkivyskupijos marijinės ikonografijos aspektai“ (sudarytoja Tojana Račiūnaitė, tekstų autoriai: Rūta Janonienė, Aušra Vasiliauskienė, Tojana Račiūnaitė, Dalia Panavaitė) pristatymą, kuris vyks lapkričio 21 d., trečiadienį, 17 val.,  Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9, Vilnius). Renginys nemokamas, dalyvaus knygos autorės, kun. Julius Sasnauskas, menotyrininkė Regimanta Stankevičienė, pokalbį ves Sigita Maslauskaitė-Mažylienė.

Lietuvos bažnytinės dailės ir kultūros istorijoje Švč. Mergelės Marijos atvaizdai užima išskirtinę vietą. Vis dėlto esama daug meniniu ir istoriniu požiūriu vertingų, tačiau visiškai netyrinėtų ir net neužfiksuotų kūrinių. 2013 m. Bažnytinio paveldo muziejaus surengtoje parodoje „Sveika, Mergele!“ ne tik eksponuoti restauruoti marijinės ikonografijos paveikslai iš Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių, paroda taip pat liudijo glaudesnio bendradarbiavimo tarp kūrinių restauravimo užsakovų, menotyrininkų ir restauratorių pradžią. Knyga – šio bendradarbiavimo vaisius.

Knygos sudarytoja, 2015–2017 m. vykusio mokslinio projekto vadovė Tojana Račiūnaitė, įkvėptai ir logiškai sukomponavo knygos struktūrą, nugludino tarpdalykinės tyrimų prigimties ir metodų įvairovės aštrumą. Knygoje nagrinėjama ir šiandien malonėmis garsėjančių ir jau kulto apeigose nedalyvaujančių senųjų Švč. Mergelės Marijos atvaizdų ikonografija, pamaldumo tradicijos istorija, pristatomi kai kurių paveikslų fizikiniai ir cheminiai tyrimai, restauratorių ir menotyrininkų darbą vainikuojantys atradimai.

Skaitytojas supras, kad jo rankose laikoma knyga yra ne sausas skirtingų institucijų bendradarbiavimo „produktas“, bet įdomus, prasmingas, naujiems ieškojimas įkvepiantis kruopštaus darbo rezultatas. Žymių mokslininkių patirtis ir įžvalgos, archyviniai ir empiriniai tyrimai, istorinių šaltinių, poetinių tekstų ir atvaizdų ikonografijos apibendrinimai – tai skirtingos priemonės, kuriomis pasiektas vienas bendras tikslas: sklandžiai ir aiškiai papasakota Švč. Mergelės Marijos atvaizdų Vilniaus arkivyskupijos bažnyčiose istorija, nušviesta sudėtinga ir įvairialypė jų ikonografija. Knyga suteikia viltį, kad šis bendras darbas pradeda  naują Lietuvos bažnytinės dailės istorijos etapą.