Katechetai gilino žinias apie Išganymo istoriją

2016 m. rugsėjo 29–30 dienomis Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centre vyko kvalifikacinis seminaras ,,Katalikų Bažnyčios istorijos ir Biblijos taikymas perduodant tikėjimą“. Seminare dalyvavo daugiau nei šimtas katalikų tikybos mokytojų. Seminaro lektorius – svečias iš Ispanijos kunigas Hernanas Pereda Bullrichas CPCR (Kristaus Karaliaus parapijos bendradarbių kongregacija).

Kun. Hernanas Pereda studijavo Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje, yra teologijos daktaras (pagrindinės specialybės – dogmatika ir dvasingumo pagrindai) bei komunikacijos ir religinės informatikos magistras. Jis taip pat yra Evangelizacijos ir komunikacijos fondo (Fundacion para la Evangelizacion y Communication – FECOM) pirmininkas. Kun. H. Pereda yra daugelio darbų apie Išganymo istoriją, suaugusiųjų pastoraciją  ir krikščioniškąją antropologiją autorius. Iš šių darbų išsiskiria vadinamosios Biblijos panoramos ir Krikščionybės istorijos panoramos – įvykių juostos, padedančios geriau pažinti Išganymo istoriją.

Seminaro metu lektorius pristatė Biblijos ir krikščionių istoriją kaip vieningą visumą. Abi jos sudaro Išganymo istoriją. Asmeninis ir bendrai visų žmonių gyvenimas turi prasmę ir tikslą. Todėl labai svarbus yra naujas ir pamokantis žingsnis, kviečiantis įžvalgiai ir brandžiai vertinti epochas. Seminaras paskatino ieškoti, gilintis bei tinkamai pristatyti moksleiviams Išganymo istorijos prasmę.

VA Katechetikos centro informacija