Kardinolas P. Parolin tikisi, kad atvyko paruošti kelio popiežiui

Sekmadienį Katedros aikštėje Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin vadovavo šv. Mišioms. Prieš šv. Mišias vyko tikinčiųjų procesija Gedimino prospektu. Procesija ir Mišiomis baigėsi Nacionalinis gailestingumo kongresas.

Arkivyskupas Gintaras Grušas Mišių pradžioje dėkojo kardinolui P. Parolin už apsilankymą ir prašė perduoti popiežiui Pranciškui, jog jis nekantriai laukiamas Lietuvoje. Pamoksle kard. P. Parolin perdavė popiežiaus Pranciškaus sveikinimus. „Jis tikrai už jus meldžiasi, yra arti jūsų dvasioje ir meldžia jums gausių Dievo palaiminimų“, – sakė kardinolas.

„Atverkime savo širdis Dievo gailestingumui ir siekime jo atleidimo. Skatinkime atlaidumą ir susitaikymą savo namuose, mokyklose, darbovietėse ir bendruomenėse. Kaip gerasis samarietis, tapkime jautresni kitų fiziniams ir dvasiniams poreikiams, savo tikėjimą konkrečiai reikšdami gerais darbais“, – pamoksle ragino popiežiaus pasiuntinys.

Mišių pabaigoje kardinolas Pietro Parolin lietuviškai ištarė „ačiū“. Jis dėkojo už susirinkusiųjų tikėjimą, maldas, krikščionišką liudijimą, linkėjo būti gailestingumo apaštalais. „Aš tikiuosi, kaip jau pasakiau vakar Kryžių kalne, kad esu kaip Jonas Krikštytojas, kuris paruošia kelią. Duok Dieve, kad kuo greičiau įvyktų popiežiaus kelionė į šį kraštą“, – kalbėjo kard. Parolin. Susirinkusieji garsiais plojimais dėkojo kardinolui už šią žinią.

Šv. Mišiomis baigėsi tris dienas trukęs Nacionalinis gailestingumo kongresas – pagrindinis Jubiliejinių gailestingumo metų renginys Lietuvoje. Penktadienio vakarą vilniečiai ir miesto svečiai klausė koncertų, stebėjo spektaklį, ėjo į piligriminį žygį po Vilnių – Gailestingumo miestą. Šeštadienį vyko arti 50 paskaitų, popietę Katedros aikštėje pora šimtų kunigų klausė išpažinčių. Šeštadienio vakarą Katedros aikštėje koncerte klausytojus džiugino sesuo Cristina, „Italijos balso“ laimėtoja, kuri liudijo savo tikėjimą dainomis ir nuoširdžiais žodžiais.

Miesto gatvėmis buvo nešamas visame pasaulyje garsus Gailestingojo Jėzaus atvaizdas, nutapytas Vilniuje pagal šv. Faustinos regėjimus. Vilniuje gyvenusi šventoji Faustina dienoraštyje rašo regėjusi paveiksle atgyjantį Jėzų, laiminantį miestą bei sutraukantį pančius, dengiančius žmones. Paveikslas yra gerbiamas Dievo Gailestingumo šventovėje Vilniuje, kuri yra atvira visą parą.

Sekmadienio procesijoje nuo Nepriklausomybės aikštės iki Katedros ėjo Vatikano valstybės sekretorius kard. P. Parolin, apaštalinis nuncijus arkiv. P. L. Quintana, Lietuvos vyskupai, vyskupai iš Baltarusijos ir Lenkijos, kunigai, vienuoliai ir vienuolės, gausiai susirinkę Vilniaus gyventojai ir miesto svečiai. Šv. Mišiose dalyvavo broliškų Bažnyčių atstovai. Visame renginyje talkino keli šimtai įvairaus amžiaus savanorių.

Nuotraukos iš kongreso:

https://www.facebook.com/vilniausarkivyskupija/photos_stream?tab=photos_albums

Vilniaus arkivyskupijos kurijos informacija