Kalėdinis Vilniaus vyskupų sveikinimas

Kristaus gimimas yra žmonijos džiaugsmo šaltinis. Dievas taip myli pasaulį, kad atsiunčia savo Sūnų išgelbėti mus iš nuodėmės vergijos ir vesti į džiaugsmo pilnatvę.

Linkime ateinančiais metais iš naujo įsileisti Viešpatį į savo gyvenimą, patirti Dievo artumą ir meilę Jums asmeniškai bei dalytis šiuo džiaugsmu, šia Dievo teikiama ramybe su kitais.

+Gintaras Grušas
Vilniaus arkivyskupas metropolitas

+Darius Trijonis
Vyskupas augziliaras

+Arūnas Poniškaitis
Vyskupas augziliaras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šv. Šeima. Nežinomas dailininkas, XVIII a.
Turgelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia