Vilniaus rajone šventinama pirmoji pasaulyje pal. Mykolo Sopočkos titulą turinti bažnyčia

Vasario 15 d. 15 val. Juodšiliuose, Vilniaus r., arkivyskupas Gintaras Grušas konsekruos bažnyčią, kuriai bus suteiktas Palaimintojo Mykolo Sopočkos titulas. Tai bus pirmoji tokio titulo bažnyčia pasaulyje. Gailestingumo apaštalu vadinamas Pal. Mykolas Sopočka buvo Vilniaus arkivyskupijos kunigas, kuris staliaus Vaclovo vardu slapstėsi Juodšiliuose.

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas sako: „Simboliška, kad Ypatingojo Gailestingumo jubiliejaus metais Juodšiliuose konsekruojama pirmoji pasaulyje Palaimintojo Mykolo Sopočkos vardo bažnyčia. Dievas tikrai yra numatęs ypatingą vietą Lietuvai garsinant Dievo gailestingumo žinią. Palaimintojo Mykolo Sopočkos ir šv. Faustinos susitikimas Vilniuje buvo Dievo plano dalis.“

Kunigas Mykolas Sopočka Vilniuje buvo šv. Faustinos Kovalskos nuodėmklausys. „Tai yra kunigas pagal mano širdį“, – taip Jėzus kalbėjo apie kun. Mykolą šventajai Faustinai (Dienoraštis, 1256). Vilniuje Kun. Sopočkos nurodymu pagal šv. Faustinos regėjimus buvo nutapytas visame pasaulyje garsus Gailestingojo Jėzaus paveikslas, dabar saugomas Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje.

Kunigas Mykolas Juodšiliuose slapstėsi nuo okupacinės vokiečių valdžios persekiojimo 1942-1944 metais. „Juodšiliuose šis Vilniaus arkivyskupijos kunigas rado prieglobstį bei pagalbą, tad yra prasminga naujai konsekruotą bažnyčią patikėti palaimintojo kun. Mykolo Sopočkos globai“, – pažymi Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.

Juodšilių bažnyčios pamatai jau buvo išlieti, kai čia slapstėsi kun. Mykolas. Tačiau 1936 m. seserų uršuliečių rūpesčiu pradėta statyti bažnyčia dėl karo ir okupacijų nebuvo užbaigta ir virto vaikų namais, vėliau ligonine ir poliklinika. Po 1991 metais kilusio gaisro pastatas buvo smarkiai apgadintas. Juodšilių ir aplinkinių gyvenviečių tikintieji nusprendė grąžinti pastatui pirmykštę paskirtį, surinko lėšų ir 2003 m. pradėjo statybos darbus.

„Juodšilių bendruomenė vieningai dirbo, kad bažnyčia būtų užbaigta. Džiugu, kad fizinės bažnyčios statybos suteikė progą statydinti dvasinę bažnyčią. Todėl rengėme dvasinio pasiruošimo konsekracijai susitikimus, kurie, kaip ir šv. Mišios bažnytėlėje, vyko lietuvių ir lenkų kalba“, – kalbėjo Juodšilių bažnyčios rektorius kun. Jurijus Vitkovskis.

Juodšilių bažnyčios konsekracija vyks vasario 15-ąją – dieną, kai prieš 41 metus pas Viešpatį iškeliavo Dievo gailestingumo apaštalas palaimintasis kunigas Mykolas Sopočka.

 

Vilniaus arkivyskupijos kurijos informacija