Jaunimo sielovados forume bus gilinamasi į vyskupų sinodo temą

Balandžio 13 dieną į Kaune vyksiantį Jaunimo sielovados forumą „SINODAS 2018. Jaunimas, tikėjimas, pašaukimas“ rinksis jaunimo sielovados bendradarbiai iš visos Lietuvos. Forumo dalyviai aptars darbo su jaunimu patirtį ir žvelgs į perspektyvas, jaunimo sielovados tendencijas, ieškos naujų veikimo būdų ir galimybių, Bažnyčios vardu bus padėkota dirbantiems su jaunimu.

Forumo tema yra skirta įsigilinti ir geriau suprasti 2018 m. spalį Vatikane vyksiančio vyskupų sinodo „Jaunimas, tikėjimas, pašaukimas“ svarbą. Renginyje bus pristatyta Sinodo idėja, atskirose grupėse svarstoma, koks yra jaunimo vaidmuo Bažnyčioje, kokiomis priemonėmis įmanomas tikėjimo perdavimas, kaip lydėti jauną žmogų iki pašaukimo atpažinimo ir kt.

Svarbi Jaunimo sielovados forumo programos dalis – jaunimo apklausos rezultatų pristatymas. Artėjant 2018 m. rudenį vyksiančiam vyskupų sinodui, apie 100 500 jaunų žmonių iš viso pasaulio atsiliepė į Vatikano kvietimą ir dalyvavo jaunimo apklausoje, skirtoje geriau suprasti jaunimo tikrovę, santykį su aplinka, dalyvavimą socialiniuose tinkluose. Didžioji dalis apklausoje dalyvavusių jaunuolių yra katalikai ir iš jų 73,9 proc. nurodė, kad tikėjimas jiems yra svarbus. Tik  8,8 proc. jaunų katalikų tikėjimo nelaiko svarbiu. 6,1 proc. pažymėjo nesantys katalikai, tačiau manantys, kad tikėjimas yra svarbus. Daugiau nei pusė dalyvavusiųjų apklausoje gyvena Europoje (56,4 proc), Šiaurės ir Pietų Amerikoje (19,8 proc), Afrikoje (18,1 proc.). Apklausos duomenys šiuo metu yra analizuojami ir apibendrinami, tačiau jau dabar išryškėja, kad prasmės, darbo, laimės klausimai jauniems žmonėms yra itin svarbūs.

Jaunimo sielovados forumas yra skirtas visiems jaunimo sielovados bendradarbiams: katechetams, vadovams ir sielovadininkams, jaunuoliams. Šiame forume norima išgirsti ir jaunus žmones, todėl kartu su vadovu kviečiami atvykti keli jaunuoliai ar jaunuolės.

Forumas vyks 2018 m. balandžio 13 d. Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje (Papilio g. 5, Kaunas).

Forumo pradžia – 10 val. Programą ir registracijos anketą rasite čia.