Jaunimas kviečiamas pėsčiomis keliauti į Trakinių atlaidus

Šių metų rugsėjo 3 d. (šeštadienį) Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras jau šešioliktą kartą organizuoja vieną didžiausių Vilniaus arkivyskupijos renginių jaunimui – piligriminį žygį pėsčiomis iš Aušros Vartų į Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo baziliką. Informacija apie žygį atnaujinama čia

Žygis kasmet suburia kelis šimtus piligrimų iš Vilniaus, Lentvario, Trakų, kitų miestų bei kitų vyskupijų. Žygyje dalyvauja jaunimo bendruomenės, grupelės, organizacijos, pavieniai jauni žmonės, su jaunimu dirbantys, dvasininkai, tikintys ir ieškantys, norintys patirti dienos piligrimystę.

Šių metų piligriminio jaunimo žygio Aušros vartai – Lentvaris – Trakai tema: „Atnaujink žemės veidą“. Šie psalmės žodžiai, ištarti popiežiaus Jono Pauliaus II – ojo 1979 metais Varšuvoje pirmojo jo vizito savo tėvynėje metu, tapo vilties, atsinaujinimo ir laisvės ženklu bei ypatingu padrąsinimu pradėti aktyvų išsilaisvinimą iš komunistinės priespaudos. Tai žodžiai, pakeitę pasaulio istoriją, pirmasis judesys, pradėjęs grandininę komunizmo žlugimo reakciją. „Ateik, Šventoji Dvasia, ir atnaujink žemės veidą! Šios žemės veidą!“ – tuomet meldėsi popiežius.

„Šiame neramiame kančios, praradimų, grėsmių kupiname laike šie psalmės žodžiai tebūna mūsų šauksmas ir malda Dievui atnaujinti žemės veidą ir mus visus, kurie esame už šią žemę atsakingi“ – šių metų žygio intencija dalijasi organizatoriai.

Kaip ir kasmet piligriminio žygio dalyvių lauks išsikirtiniai susitikimai. Šįkart renginio temą atskleisti padės kard. Audrys Juozas Bačkis, o apie drąsą ieškoti tikros laimės dalysis dizainerė, kostiumų dailininkė Dovilė Gudačiauskaitė. Žygio metu visas 5 atkarpas malda giesme lydės skirtingos šlovinimo grupės, o nuotaika pasirūpins žygio vedėjai ses. Adelė Pilipavičiūtė iš Nukryžiuotojo Kristaus seserų kongregacijos bei katechetas Zbignev Butkevič.

Piligrimystę vainikuos šv. Mišios Trakų švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje, o ispanišką karnavalą su kosminiais prieskoniais Užutrakio dvare dalyviams dovanos grupė Planeta Polar.

Registracija į žygį vyksta iki rugpjūčio 30 d.: https://bit.ly/3PWeQpb
Žygio savanorių registracija iki rugpjūčio 23 dienos: https://bit.ly/3bt9EKq

Žygio programa:
8:00 Registracija (dalyvio auka ĮPRASTA – 15 Eur, DOSNU – 20 Eur)
8:30 Išlydėjimo malda (Aušros Vartai)
14:00 Adoracija ir pietūs Lentvaryje (pietumis rūpinasi dalyviai)
19:00 Šv. Mišios Trakų bazilikoje
20:00 Vakarienė (rūpinasi VAJC) ir vakaro koncertas
22:00 Grįžimas užsakytais autobusais (nėra papildomo mokesčio)

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro informacija