Įvyko susitikimas dėl Ceikinių bažnyčios

Balandžio 28 d. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas susitiko su Ceikinių parapijos administratoriumi kun. Marijonu Savicku, Ignalinos dekanu kun. Vidu Smagurausku ir Ignalinos rajono meru Henriku Šiaudiniu. Susitikime aptarta Ceikinių Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos padėtis po gaisro.

Įvertinus Ceikinių bažnyčios situaciją paaiškėjo, kad išliko didelė dalis bažnyčios grindų bei dalis kitų pastato elementų, kurie gali būti panaudoti kaip pagrindas bažnyčiai atstatyti. Kun. M. Savickas, remiamas vietinės bendruomenės, imasi bažnyčios atstatymo darbų. Su Ignalinos meru H. Šiaudiniu aptarti bendradarbiavimo ir būtinų dokumentų tvarkymo klausimai.