Įvyko seminaras katechetams ir tikybos mokytojams, kaip dirbti pagal „Jaunųjų misionierių” programą

Balandžio 13 d. (pirmadienį) 13 val. Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centras organizavo seminarą Vilniaus arkivyskupijos katechetams ir tikybos mokytojams, norintiems susipažinti ir dirbti su vaikais bei jaunimu pagal ses. Faustos Palaimaitės SF siūlomą „Jaunųjų misionierių” programą.

Šios programos tikslas – sukurti tokią vietą vaikams ir jaunimui kartu su jų šeimomis, kuriose jie patys būtų kūrėjai, veikėjai, ieškotojai ir taptų Evangelijos skelbėjais iki pasaulio pakraščių. Tam yra tinkami visi meno, sporto, rankdarbių užsiėmimai. Turinio perteikimui paruošta „Jaunųjų misionierių” programa, kuri pasaulyje veikia jau daugiau kaip 160 metų ir nepraranda aktualumo Popiežiškos misionieriškos veiklos srityje.

Antroji seminaro dalis numatoma 2015 m. spalio mėnesį. Kitoje seminaro dalyje laukiame ir naujų mokytojų bei katechetų, susidomėjusių šia veikla.

 

Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centro informacija