Invokacija per Prezidentės Dalios Grybauskaitės priesaiką Lietuvos Respublikos Seime

VIEŠPATS yra Valdovas, –
jis viešpatauja tautoms
(Ps 22, 29), –
nusižeminęs gieda psalmininkas. Ir mes sekdami karaliumi Dovydu šią svarbią dieną prašykime, idant Dangaus viešpatystė būtų pavyzdys mūsų žemiškajai valdžiai.

Viešpatie Dieve, pasaulio Kūrėjau,

iš meilės žmogui Tu davei mums pasaulį, visą jo grožį bei įvairumą kaip savo gerumo dovaną. Tu mylinčio Tėvo rūpesčiu apglobi kiekvieną savo kūrinį nuolat liudydamas, koks brangus Tau kiekvienas žmogus.

Tu taip mus sukūrei, idant patirtume laimę mylėdami Tave ir savo artimą. Tu mokai mus daryti kitam tai, ko patys iš jo lauktume. Tu prieš Paskutinę Vakarienę nuplovei savo mokiniams kojas atskleisdamas tarnystės, o ne viešpatavimo paslaptį.

Viešpatie, įkvėpk mus tarnauti nebijant aukos ir vargo, kad kitiems būtų saugiau ir ramiau gyventi. Padėk mums suprasti, kad esame atsakingi vieni už kitus, už šeimos, bendruomenės ir tautos gerovę. Mokyk mus pasitenkinti mažu, kad galėtume dalytis su stokojančiais ir puoselėti solidarumą. Apsaugok mus nuo apakimo, kurį sukelia garbės ir galios spindesys.

Viešpatie, leisk mums pasirinkti tiesą ir teisingumą, spręsti pagal sąžinę, ir veikti su gera valia. Stiprink mūsų drąsą ginti prigimtinę tvarką ir pamatinius principus, kuriais skleidžiasi žmogiškumas. Žadink mūsų jautrumą žmogaus orumui, idant saugotume nuo savanaudiško abejingumo ir pradėtąją gyvybę, ir tuos, kurie lūkuriuoja ant amžinųjų Tavo namų slenksčio.

Viešpatie, suteik išminties suprasti, kad be Tavo pagalbos žemiška valdžia visada lieka dviprasmiška ir duži. Padėk dalyvauti Tavo plane, kuris jau prieš tūkstantį metų Lietuvą kreipė į krikščioniškos šalies kelią. Neleisk nė dienai pamiršti, kad tikėjimas, tradicija, kalba, moralė išlaikoma ir perduodama šeimoje, kuri teikia geriausias meilės ir doros pamokas.

Gailestingoji Dievo Motina, kuri Aušros Vartuose saugai mūsų sostinę ir valstybę, meldžiame Tavo globos ir užtarimo išbandymų akivaizdoje. Padėk mums suprasti, kad nėra gražesnio dalyko pasaulyje už nesavanaudišką, ištikimą ir nuoširdžią tarnystę kitų labui.

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis
Vilniaus arkivyskupas metropolitas