Interviu delfi.lt tiesioginėje konferencijoje, 2013 m. balandžio 18 d.

Jūratė:

ar nemanote, kad jau laikas kalbėti apie kunigų santuokas? Ką manote Jūs asmeniškai? ne kaip vyskupas, bet kaip žmogus

Gintaras Grušas: 11:04

Pats vienu metu buvau rimtai galvojęs apie santuoką, bet sąmoningai pasirinkau celibatinės kunigystės kelią. Teko mokytis seminarijoje, kuri buvo skirta dvasininkams, kurie vėliau suvokė savo pašaukimą. Ten buvo ir tų, kurie pereina iš Anglikonų bažnyčios, kurioje yra ir susituokusių kunigų, ir gyvenančių celibate. Pasirodydavo, kad tie, kurie gyvena santuokoje svajoja apie pilną atsidavimą celibatinei kunigystei, o tie, kurie celibate, galvoja apie santuokinę. Dažnai atrodo, kad pas kaimyną žolė žalesnė 🙂 Dėkoju už klausimus, atsiprašau, kad visų nespėjau atsakyti! Smagu buvo pabendrauti, prašau visų palaikykite mano naują misiją savo maldomis.

paprastai:

Kokių pomėgių turite? Ką labiausiai patinka veikti laisvalaikiu? Ar mėgstate gaminti valgį? Beje, ar aukšto luomo kunigai eina į parduotuvę, ar kažkas kitas viskuo pasirūpina?

Gintaras Grušas: 10:59

Tęsiu savo ankstyvesnį pomėgį su kompiuteriais ir technika, mėgstu pasportuoti, skaityti ir melstis. Anksčiau eidavau pats apsipirkti, dabar dažniau pasinaudoju technologinėmis galimybėmis ir daug ką, ko reikia, užsisakau internetu. Kaip bus ateityje, kai gyvensiu ne vienas, bus matyti.

darbas;

Kokios iki šiol eitos pareigos Jums buvo arčiausiai širdies? Ar nebijote, kad praris rutina? Kaip nuo jos galvojate gelbėtis?

Gintaras Grušas: 10:56

Nesu turėjęs pareigų, kuriomis nesidžiaugiau. Būdamas seminarijos rektoriumi gavau patirti tą tėvišką ryšį, kuris yra kunigiško pašaukimo centre. Manau, kad dabartinis ganytojiškas darbas dar labiau padės tą išgyventi.

privalumas ar trukumas:

Arkivyskupe, kaip manote, ar tai, kad esate augęs ne Lietuvoje – Jūsų privalumas ar trūkumas?

Gintaras Grušas: 10:54

Žinoma, tai ir privalumas, ir trūkumas. Mano patirtys yra skirtingos – aš atsinešu daugybę patirčių iš savo gyvenimo užsienyje, bet Bažnyčios ir visuomenės išgyventus sunkumus stebėjau iš šalies. Tačiau aš jau 20 metų Lietuvoje ir, manau, kad per tą laiką tiek aš tapau savas, tiek Lietuva ir Lietuvos žmonės man tapo labiau savi.

truksta:

Laba diena. Kas dabar vadovaus kariuomenės ordinariatui ir kas bus LVK generaliniu sekretoriumi? Ar galima sakyti, jog Lietuvoje dabar trūksta vyskupų, nes kariuomenė liko be vyskupo, o laisvų nėra? Kaip manote, kokie kunigai bus pakelti į vyskupus ir kiek naujų vyskupų turėsime?

Gintaras Grušas: 10:51

Kariuomenės ordinaro pareigas laikinai eisiu iki bus paskirtas kitas vyskupas. Naujo LVK generalinio sekretoriaus paskyrimas priklausys nuo Vyskupų konferencijos bendro sprendimo kitame plenariniame posėdyje, kuris numatytas gegužės pradžioje.

Veins:

Sveiki, noriu paklausti ar tikite Biblijine žemės sukūrimo istorija? T.y. ar tikite, kad žemei yra 6000 metų, kad žmonės gyveno drauge su dinozaurais ir kad Nojus visus žemės gyvūnus sutalpino į vieną laivą?

Gintaras Grušas: 10:48

Bažnyčios supratimas apie šv Raštą yra žymiai labiau kompleksiškas ir subtilus negu tik pažodinis skaitymas. Šv. Raštas yra rinkinys įvairių knygų, kurios turi įvairias literatūrines formas. Kaip ir poezija išreiškia gilią tiesą, bet nebūtinai pažodžiui, taip ir šv. Rašto tekstai atskleidžia tiesą, tačiau kad Žemė yra 6000 metų senumo, tikrai netikiu.

abejojantis:

Ar tikrai niekada niekada nesuabejojate Dievo buvimu?

Gintaras Grušas: 10:45

Nesakiau, kad neabejojau. Tačiau man Dievas visada buvo labai arti. Tikėjimo kelionėje visada kyla kažkokiu momentu abejonės. Ypač kai užgriūna sunkumai ir nesėkmės. Tačiau sunkumuose gal ir labiausiai patirdavau Dievo artumą.

pokyčiai:

Kokia Bažnyčioje tvarka, kai pasikeičia arkivyskupijos vadovas: visi darbuotojai lieka tie patys, ar naujasis renka savo komandą? Kaip darysite Jūs?

Gintaras Grušas: 10:43

Nėra nustatytos tvarkos, bet prieš darant bet kokius pokyčius protinga pirmiausiai susipažinti su esama padėtimi.Todėl man pirmiausia bus svarbu ne nuogirdomis, bet konkrečiai susipažinti su esamais žmonėmis ir padėtimi.

pensija:

Ar žadate imtis kokių nors veiksmų dėl kunigų socialinių garantijų, kad išėję į pensiją jie galėtų oriai gyventi. Kaip vertinate tai, kad Kardinolas A. J. Bačkis gauna 190 litų pensiją

Gintaras Grušas: 10:41

Dėl kunigų išlaikymo, manau, reikės siekti atnaujinti dabartinę sistemą: tiek dirbantiems, tiek išėjusiems į pensiją. Bažnyčioje kiekvienoje vyskupijoje skirtingai yra tvarkomas kunigų tarpusavio rėmimo ar solidarumo fondas, iš kurio irgi paremiami sergantys kunigai ir išėję į pensiją. Minima 190 Lt pensiją yra valstybinė, o kardinolas apie tai yra daug detaliau pakomentavęs spaudoje.

IT:

Ar tiesa, kad turite matematiko išsilavinimą? Kuo jis naudingas kunigui, ar galite praktiškai panaudoti per studijas ir darbe (atrodo IBM kompanijoje) įgytas žinias ir kaip?

Gintaras Grušas: 10:36

Matematinis ir informacinių technologijų išsilavinimas padeda sisteminiam mąstymui, o informacinių technologijų pažinimas šiandien visada pravartu. Mano patirtis dirbant IBM bei įvairi veikla lietuvių išeivijoje padėjo įgyti ir vadybinių-organizacinių patirčių, kurias naudoju šiuometiniame pašaukime.

atostogos:

Kokia pasaulio vieta Jums gražiausia (tik nesakykit, kad Lietuva:)? Kur labiausiai norėtumėte nuvykti ir kodėl?

Gintaras Grušas: 10:33

Labiausiai traukia pamatyti tas vietas, kurios dar nematytos. Gyvenimo patirtis parodė, kad pasaulyje yra labai daug gražių vietų ir įdomių kultūrų. Dėl to kad teko gyventi įvairiose šalyse, daugelis vietų man yra tapusios savos – Vilnius, Roma, Pietinė Kalifornija, Vašingtonas bei kitos vietos.

darbas:

Ar bendraujate su žmonėmis, kurie sako, kad yra netikintys? Ar turite draugų ateistų?

Gintaras Grušas: 10:30

Turiu draugų nepraktikuojančių, abejojančių ir netikinčių. Giliai įsitikinusių ateistų nepažįstu arba bent neprisimenu. Bendrauju su visais žmonėmis. Diskusijos su abejojančiais ar netikinčiais dažnai jiems padeda geriau suprasti tikėjimą. Abejonės ar netikėjimas yra dalis prasmės ieškojimo kelio.

E.B.:

Kaip galvojate skatinti jaunimo tikėjimą? juk šiuolaikinis jaunimas kartais net nebeatsimena kada paskutini karta buvo bažnyčioje.

Gintaras Grušas: 10:27

Su jaunimu reikia užvesti dialogą. Šiuo metu tai daro ir tikybos mokytojai, ir jaunimas, kuris dirba evangelizacinį darbą. Geriausiai patirtimi su jaunimu dalinasi pats jaunimas. Tikiuosi paskatinti šį dalinimąsi.

klausimas:

Kur gyvena arkivyskupas? Ar gauna algą, jei taip – kokio dydžio (žinoma, jei ne paslaptis)

Gintaras Grušas: 10:25

Iki šiol dirbau keliose vietose – tai yra Vyskupų konferencijos sekretoriate ir Kariuomenės Ordinariate. Dabar persikelsiu dirbti Vilniaus kurijoje. Anksčiau gyvenau netoli seminarijos, o dabar reikės žiūrėti, kada persikraustysiu į Vyskupų rūmus. Kol kas aiškinuosi, kokios iki šiol buvo išlaikymo ir atlyginimo sąlygos arkivyskupui. Žinoma, yra Mišių stipendijos (aukos už Mišias) ir aukos sakramentų teikimo progomis. Normaliai kažkoks atlyginimas bus ir dėl administracinių pareigų. Dėl atlyginimo dydžio šiuo metu neturiu konkrečios informacijos.

mama:

Laba diena, arkivyskupe. Teko skaityti, kad užaugote Amerikoje. Ar ten gyvena šiuo metu Jūsų giminės, ar turite artimųjų ir čia? Ar į jūsų šventę antradienį iš JAV atvyks ir šeima?

Gintaras Grušas: 10:20

Amerikoje gyvena mano tėveliai ir sesuo bei jos šeima. Turiu daugybę giminių ir Lietuvoje, iš JAV antradienio šventėje iš šeimos dalyvaus mano sesuo ir jos vyras. Dėkoju LRT, nes transliacijos dėka mano tėveliai galės matyti ceremoniją internete.

Jūratė:

Kaip vertinate popiežiaus sprendimą gyventi kukliai ir asketiškai. Daugelis Vilniaus kunigų kol kas nerodo jokio kuklumo. Pakanka pažiūrėti į automobilius. Ar imsitės kokių veiksmų?

Gintaras Grušas: 10:18

Kvietimas į atsinaujinimą taikomas visiems, tiek kunigams, tiek pasauliečiams. Įvairovė yra visuose sluoksniuose – tiek kunigų tarpe yra daugelis atsidavę tarnystei, vargšams. Vien pagal automobilius pavojinga spręsti. Kuklumas gyvenime yra krikščioniško gyvenimo bruožas, bet tai nereiškia, kad tie, kurie turi turto, juo nesidalina. Pasiturintys žmonės gali savo turtą naudoti geriems darbams.

XXL:

Kodėl Lietuvoje drastiškai mažėja kunigų? Ar tai ir turėtų būti, nes mažėja gyventojų?

Gintaras Grušas: 10:13

Manau, kad atsiras daugiau kunigų, kai įvyks atsinaujinimas mūsų tikėjime. Kristus daugelį šaukia į kunigystę, bet šiuometinės visuomenės sūkuryje žmogus sunkiai išgirsta tą kvietimą. Sieksime padėti, kad jaunimas išgirstų tą kvietimą.

hu:

Laba diena, kas šiuo metu vadovauja Lietuvos Katalikų Bažnyčiai? Yra du arkivyskupai, tačiau kažkuris vienas juk turi būti viršesnis? Ar yra tikimybės, kad Lietuva dar kada nors turės savo kardinolą?

Gintaras Grušas: 10:11

Katalikų Bažnyčioje kiekvienas vykupas paskirtas ganyti savo vyskupiją. Bendradarbiavimas tarp vyskupų yra nacionaliniame lygmenyje koordinuojamas Lietuvos vyskupų konferencijoje, kuri yra kolegialus vienetas. Iš visų vyskupų yra išrenkamas vienas pirmininkas, kuris atstovauja konferencijai. Abu arkivyskupai su visais kitais vyskupais dirba kolegialiai. Kardinolo titulas glaudžiai susijusios su šv. Sostu, kaip matėme neseniai, jie renka popiežių ir padeda popiežiui visuotinės Bažnyčios valdyme. Lietuva iki šiol turėjo tris kardinolus per visą savo istoriją. Kas bus ateityje, nežinome.

Gerda:

Ar arkivyskupijos kurijoje liks dirbti ses. Aldona? Manau, tai aktualu daugeliui Vilniaus kunigų.

Gintaras Grušas: 10:05

Seselė Aldona atsiduos savo vienuolyno darbams, o kurijos darbo reorganizavimą galėsiu spręsti tik gerai susipažinęs su esama padėtimi ir poreikiais.

Juozas:

Monsinjore, galbūt Jums vadovaujant keisis Bažnyčios pozicija dėl NT valdymo Vilniuje? Patalpos nebebus nuomojamos klubams ir barams, o bus sugrąžintos krikščioniškiems knygynams ir panašiai?

Gintaras Grušas: 10:04

Man pirmiausia reikia susipažinti su esama padėtimi ir bandysime surasti kaip geriausia panaudoti esamus resursus. Kad jie tarnautų Bažnyčios sielovadinei misijai ir jos išlaikymui.

arnas:

Labas rytas, vysk. Gintarai! Tikintis jaunimas labai džiaugiasi, kad būsite mūsų naujasis ganytojas. Linkime neprarasti šilumos ir tėviškumo.

Gintaras Grušas: 10:02

Dėkui už palinkėjimus, prašau ypač jaunimo maldų ir tikiuosi, kad iš tikrųjų pasieksime vis daugiau Vilniaus arkivyskupijoje gyvenančio jaunimo.

XXL:

Kokius didžiausius iššūkius matote naujose pareigose?

Gintaras Grušas: 10:01

Šiais metais Bažnyčia mini tikėjimo metus ir turime popiežiaus kvietimą į naują Evangelizaciją. Manau, kad tai labai aktualu ir Lietuvoje, o dėl iššūkių Vilniaus arkivyskupijoje tai per pirmuosius metus man reikės susipažinti su vietos Bažnyčios gyvenimu ir poreikiais. Gyvenęs šioje vyskupijoje 20 metų, bet ganytojo žvilgsniu reikės iš naujo pasižiūrėti.

Onute:

Ar galime tikėtis kokio nors baznytinių nuostatų laisvėjimo, atėjus lyg ir liberalesniam Popiežiui?

Gintaras Grušas: 09:58

Laba diena visiems! Bažnytinis mokymas nesikeis savo esme, tačiau ką dažnai minime liberalėjimu, yra susiję su socialiniu Bažnyčios mokymu. Ten, manau, matysime, pagyvėjimą. Rūpestis socialine visuomenės gerove visada buvo ir lieka vienas iš Bažnyčios bruožų.