Informacija po rugsėjo 6 dienos kunigų susirinkimo

Nuotraukos autorė Aistė Karpytė

Rugsėjo 6 d. Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkime įteikti dekretai, kuriais atnaujinami paskyrimai įvairioms tarnystėms.

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos seminaristams nuodėmklausiais šiais metais tarnaus kunigai Valentinas Šiuša ir Juozapas Minderis. Dvasios tėvais Vilniaus seminarijos seminaristai galės pasirinkti kun. Kęstutį Dailydę, br. kun. Marek Adam Dettlaff OFM Conv., kun. Marių Žitkauską ir kun. Petrą Pich.

Trejų metų laikotarpiui atnaujinti šie paskyrimai:

Mons. Žydrūnas Vabuolas tęs tarnystę kaip Vilniaus arkivyskupijos Caritas kapelionas.

Kun. t. Jozef Makarczyk OFM Conv. ir toliau tarnaus kaip Lietuvos kalėjimų tarnybos Vilniaus kalėjimo kapelionas.

Kun. Simas Maksvytis tęs tarnystę kaip ryšio gynėjas Vilniaus arkivyskupijos tribunole. Jis taip pat tęs Vilniaus apskrities policijos kapeliono tarnystę.

Kun. Kęstučiui Dailydei pratęstas įgaliojimas Vilniaus arkivyskupijos egzorcisto pareigoms.


Arkivyskupas Gintaras Grušas pranešė, kad popiežius Pranciškus priėmė sprendimą grąžinti į pasauliečių luomą Stasį Gują ir Edgarą Vegį, atsižvelgdamas į jų pačių prašymus.


Vilniaus arkivyskupijos informacija