Informacija apie Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinį posėdį

2020 m. rugsėjo 22 d. Birštone vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas S. Tamkevičius, arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, J. Matulaitis, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Šis plenarinis posėdis prasidėjo per antrąsias Šventojo Tėvo Pranciškaus vizito į Lietuvą metines, tad posėdžio pradžioje prisimintas šis įvykis ir melstasi už Popiežių. Posėdyje dalyvavęs apaštalinis nuncijus Lietuvai arkivysk. P. Rajič pasveikino Lietuvos vyskupus, pasidalino savo mintimis apie Bažnyčios aktualijas ir palinkėjo ganytojams gero darbo.

Posėdyje patvirtintas naujas Lietuvos katalikiškojo ugdymo centro statuto projektas. Šiuo metu steigiamo Lietuvos katalikiškojo ugdymo centro kompetencijai priklausys tiek katalikiškojo švietimo, tiek ir katechezės bei tikybos mokymo programų ir vadovėlių sritys.

Naujuoju Apostolatus maris Nacionaliniu direktoriumi išrinktas Telšių vyskupas A. Jurevičius. Pagal nusistovėjusią tradiciją šias pareigas eina su jūra besiribojančios vyskupijos vyskupai.

Posėdyje ganytojai apsvarstė 2020 m. rugpjūčio 15 d. Dievo kulto ir sakramentų drausmės kongregacijos laišką apie liturgijos šventimą pandemijos metu ir jai pasibaigus, pavadintą Su džiaugsmu grįžkime prie Eucharistijos! (it. Torniamo con gioia all‘Eucaristia!). Laiške kviečiama, «kai tik leis sąlygos», sugrįžti prie gyvo liturgijos šventimo bažnyčiose. Kaip pažymi kongregacija, «bendruomeninė dimensija turi teologinę prasmę». Dėl šios priežasties virtualus liturgijos šventimas radijo, TV ar internetinių transliacijų pagalba suvoktinas ne kaip alternatyva bendruomeniniam šventimui, bet kaip pagalbinė priemonė ypatingų situacijų (pvz., pandemijų) metu. Ganytojai pasikeitė nuomonėmis apie šv. Mišių transliacijų per TV, radiją ir internetą kiekį, pobūdį bei būtinumą. Vyskupai taip pat pasidalijo savo mintimis apie ruošimą sakramentams Lietuvoje dabar galiojančios ekstremalios padėties sąlygomis.

Visas spalio mėnuo yra pašvęstas misijoms, o spalio 18 d. Bažnyčia švenčia Pasaulinę misijų dieną. Atsiliepdami į Šv. Sosto kvietimą, Lietuvos vyskupų konferencijos nariai nutarė, kad per visas spalio 18 dieną Lietuvoje aukojamas šv. Mišias surinkta rinkliava skiriama misijoms ir bus perduota Popiežiškosioms misijų draugijoms.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis vyks 2020 m. lapkričio 2426 d. Vilniuje.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija