Geriausia 2021 metų muziejininkė – Rita Pauliukevičiūtė iš Bažnytinio paveldo muziejaus

2021 metų muziejininke išrinkta Vilniaus arkivyskupijos bažnytinių vertybių apskaitos ir restauravimo skyriaus vadovė ir vyriausioji Bažnytinio paveldo muziejaus rinkinių kuratorė Rita Pauliukevičiūtė.

Metų muziejininko vardas suteikiamas nuo 2004 metų tais metais labiausiai pasižymėjusiam muziejininkui. Šiais metais 18-tuoju metų muziejininku tapti pretendavo 6 muziejininkai. Lietuvos muziejų asociacijos (toliau – LMA) valdyba dauguma balsų nusprendė, kad 2021 metų muziejininko vardas bus suteiktas Ritai Pauliukevičiūtei už atsidavimą muziejininkystei, novatoriškumą, aktyvaus santykio su bendruomene kūrimą, patirties sklaidą, nuolatinį ekspozicijų naujinimą ir populiarinimą, kruopštų ir profesionalų darbą sakralinio paveldo išsaugojimo labui.

Rita Pauliukevičiūtė – išskirtinė muziejininkė, prisidėjusi prie Vilniaus katedros požemių ekspozicijos formavimo, kuravusi 17 parodų, koordinavusi ir organizavusi 14 kitų kuratorių parodų, tarp jų ir 3 tarptautines kartu su Varšuvos karalių rūmais, Vavelio karalių rūmais, Gdansko archeologijos muziejumi, Florencijos Nacionaliniu Bargello muziejumi. Muziejininkų gretose R. Pauliukevičūtė geriausiai žinoma už Bažnytinio paveldo muziejaus koncepcijos sukūrimą – atkurtos Lietuvos istorijoje Bažnytinio paveldo muziejus yra pirmasis, kuris, derindamas bažnytinės teisės principus, valstybės keliamus reikalavimus ir visuomeninį interesą, kaupia, restauruoja ir pristato eksponatus iš Vilniaus arkivyskupijos šventovių. Čia R. Pauliukevičiūtės pasiekimai nesibaigia – muziejininkė, anot kolegų, su įkvėpimu ir atsidavimu dalyvauja muziejinių programų kūrime, bendradarbiauja su kolegomis muziejininkais, istorikais, menotyrininkais rengiant tarpinstitucines parodas, mokslinius bei edukacinius leidinius, tyrimais prisideda prie jų turinio formavimo.

Taip pat svarbu paminėti muziejininkės indėlį į skaitmeninių technologijų įtraukimą į muziejaus darbą: pradėjusi formuoti naujai atsidariusio muziejaus rinkinį, ji inicijavo muziejaus prisijungimą prie projekto „Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema“ (LIMIS), suformavo darbo metodus ir juos perdavė 2015 m. pačios suformuotam Bažnytinio paveldo muziejaus Skaitmeninimo skyriui. Jos skaitmeninio turinio idėjos, pačios ir kolegų kurti edukaciniai filmukai, maketuoti projektai ypač pasitarnavo karantino laikotarpiu, kuomet Bažnytinio paveldo muziejus visus lankytojus galėjo pasiekti tik virtualiu būdu.

2021 metų muziejininko vardas Ritai Pauliukevičiūtei buvo suteiktas Bažnytinio paveldo muziejuje, gegužės 16 d. pasitinkant Tarptautinę muziejų dieną. 

Bažnytinio paveldo muziejaus informacija