Gavėnia kviečia sustiprinti savo širdį pasninku, malda ir išmalda

Mielieji, šią gavėnią savo žinioje „Sustiprinkite savo širdis“ popiežius Pranciškus  kviečia kovoti su abejingumo iššūkiu. Kai mums gerai sekasi, jaučiamės patogiai, dažnai užmirštame kitus ir nesidomime problemomis tų, kuriems nesiseka. Egoistinė abejingumo nuostata taip paplitusi šiandieniniame pasaulyje, kad tai galima vadinti abejingumo globalizacija.

Gavėnia tikintiesiems – atsinaujinimo metas. VA Caritas šiai gavėniai paruošė kalendorių, padėsiantį nepamiršti žengti žingsnio artimo link, Dievo link ir to, kuris negali atsilyginti, link.

Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ gavėnios akcija „Pasninko dėžė“ ir šiais metais kviečia dalintis su stokojančiais. Tikintieji yra kviečiami penktadienį pasninkauti, o sekmadienį bažnyčioje aukoti ilgai galiojančius maisto produktus ar pinigus stokojantiesiems. Pasninko dėžėje surinktas maistas ar aukos bus padalinti parapijų ar miesto vargstantiesiems. Pasninko dėžės akcija vyksta daugelyje parapijų, rektoratų.

Vilniaus broliai dominikonai trečius metus veda rekolekcijas internetu „Gavėnia mieste“ .

Palaimintos gavėnios kelionės!