Gailestingumo jubiliejaus užbaigimas Vilniaus arkivyskupijoje

Bulėje dėl Gailestingumo ypatingojo jubiliejaus paskelbimo Misericordiae Vultus popiežius Pranciškus nustatė, kad Šventieji metai bus užbaigti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Visatos Valdovo, iškilmės dieną, 2016 m. lapkričio 20 d., užveriant Vatikano Šv. Petro bazilikos Šventąsias duris. Prieš tai, trisdešimt trečiąjį eilinį sekmadienį, lapkričio 13 d., jubiliejus bus uždarytas vietinėse Bažnyčiose.

Vilniaus arkivyskupijoje Gailestingumo ypatingojo jubiliejaus užbaigimo šv. Mišios bus aukojamos sekmadienį, lapkričio 13 d., 12.30 val. Šv. vysk. Stanislovo ir Vladislovo arkikatedroje bazilikoje. Padėkos už Gailestingumo ypatingojo jubiliejaus malones šv. Mišios lapkričio 13 d. taip pat bus aukojamos 12 val. Dievo Gailestingumo šventovėje bei 10.30 val. Šv. Ignoto, Lietuvos kariuomenės Ordinariato, bažnyčioje. Padėkos už Gailestingumo ypatingojo jubiliejaus malones Mišiomis užsivers Gailestingumo durys Katedroje, Dievo Gailestingumo šventovėje ir Šv. Ignoto bažnyčioje.

Aušros Vartų koplyčioje Gailestingumo durys liks atvertos iki lapkričio 20 d., Gailestingumo Motinos atlaidų pabaigos, todėl Jubiliejus čia užsibaigs tą pačią dieną kaip ir Vatikane – per Kristaus Karaliaus iškilmę. Iškilmingas padėkos šv. Mišias Aušros Vartų koplyčioje prie atviro lango lapkričio 20 d., sekmadienį, 11 val. aukos Lietuvos vyskupai.

Tikintieji kviečiami gausiai dalyvauti Jubiliejaus užbaigime – padėkoti už šiuos malonės metus, brangų gailestingumo ir atsivertimo laiką, kuris buvo mums Gailestingumo Tėvo dovanotas.

Kviečiame klausytis Marijos radijo laidos „Aktualijos“, kurioje arkivysk. G. Grušas kalba apie Gailestingumo jubiliejų Lietuvoje ir jo vaisius. Laidos įrašą rasite čia.