Žydrūnas Vabuolas

Gimimo data: 1975-08-17
Kunigystės šventimų data: 2000-09-16
Telefono nr. +370 611 62 748
El. paštas kapelionas@vilnius.caritas.lt

Pareigos, tarnystės vieta