Žydrius Kuzinas

Gimimo data: 1975-05-12
Kunigystės šventimų data: 2006-05-06
Telefono nr. +370 630 10 000
El. paštas kun.zydrius@gmail.com

Pareigos, tarnystės vieta