Vytautas Sadauskas SJ

Gimimo data: 1966-12-07
Kunigystės šventimų data: 1991-06-02

Pareigos, tarnystės vieta