Vidmantas Šimkūnas SJ

Gimimo data: 1964-08-27
Kunigystės šventimų data: 1993-05-30

Pareigos, tarnystės vieta