Vidmantas Rudokas

Gimimo data: 1967-10-29
Kunigystės šventimų data: 1993-05-30
Telefono nr. +370 687 94 747

Pareigos, tarnystės vieta