Vidas Smagurauskas

Gimimo data: 1972-11-12
Kunigystės šventimų data: 1997-05-17
Telefono nr. +370 698 33 479

Pareigos, tarnystės vieta